Salas pagasts Krustpils pagasts

Aktuālā informācija par situāciju Daugavā Jēkabpils novadā (28.02.2024. vakars).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis informē par aktuālo situāciju, kāda šobrīd ir Daugavā (sagatavots 28.02. uz plkst. 17.00)  

Jēkabpilī ūdens līmenis šobrīd ir 6, 34 metri virs noteiktās nulles atzīmes, kas nav ne bīstami Jēkabpils pilsētai, kā arī nav apdraudoši pilsētai.

Taču lejpus Jēkabpils, kur ir Saka, Sala, Salas ciems, Gravāni un Krustpils pagasts, situācija ir diezgan sarežģītāka, jo Zeļķu tilta apkārtnē šobrīd ūdens līmenis jau sasniedzis 9,05 metrus virs noteiktās nulles atzīmes, kas ir tuvu sarkanajam līmenim.

Šodien, 28.februārī plkst. 17.00  Latvijas Vides ģeoloģijas un metereoloģijas centrs izsludināja sarkano brīdinājumu tieši šajā apvidū, kas ir spēkā no 28.02.2024. plkst. 17:00 līdz 29.02.2024. plkst. 15:00!

Līdz ar to Sakas salā zemākās vietas jau ir atgrieztas no ārpasaules, vairākām mājsaimniecībām ir atslēgusies elektrība. Šobrīd “Sadales tīkls” speciālisti dara visu, lai elektrību atjaunotu, izmantojot ģeneratorus.

Tāpat Gravānos, daudzdzīvokļu mājām ir atslēgta apkure, jo ir atslēgta katlumāja un elektrība.

Piebraucamie ceļi šobrīd daudzās vietās ir zem ūdens un nav braucami. Zemākās vietas pārplūdušas un cilvēkiem ir palikusi gan iedzīve, saimnieciskā dzīve, gan mašīnas ir palikušas šobrīd zem ūdens, jo iespējams nebija pārliecināti par šādu ūdens uzplūdumu tieši šajā ciemā. Salas ciemā arī vairākas mājsaimniecības ir tuvu applūšanai.

Pļavas un palienes ir applūdušas diezgan lielos apjomos, pārplūdusi Pelītes upe, kā arī Ziemeļsusēja.

Krustpils pagastā praktiski visi ceļi, kas ved tālāk uz Prižiem, ir applūduši.

Prižos ir applūdušas arī vairākas mājsaimniecības ( uz plkst.17.00 tās bija 11 mājsamniecības), kuras šobrīd teorētiski netiek laukā no izveidojušās salas, jo ceļi ir applūduši,

Ar šo mājsaimniecību iedzīvotājiem uzturam kontaktu. Šajās mājsaimniecībās ir atslēgusies elektrība, bet visu informāciju esam nodevuši “Sadales tīkli”, lai izvērtētu, kur var pieslēgt elektrību atpakaļ, kur tas tomēr nav iespējams.

Kontaktus uzturam ar prakstiski visām mājsaimniecībām, izņemot dažas, kuras pagaidām nav izdevies sazvanīt, bet vizuāli liekas, ka šajās mājsaimniecībās viss ir kārtībā. Katrā ziņā mēģinām šo kontaktu atrast un uzturēt.

Šobrīd ļoti apgrūtinoši ir tas, ka šobrīd ir lietus un diezgan bieza migla, vizuāli ir grūti redzēt. Ledus masu kā tādu nav, uz augšpusi ūdens līmenis pat krītas. Lai gan ledus Daugavā nav, ūdens apjoms ir milzīgs. Tas saistīts gan ar lietu, gan ar pieplūstošajām mazajām upītēm un droši vien atkūstošajiem ledus sasalumiem. Līdz ar to ūdens apjoms, kas šobrīd iet cauri Sakas upi, ir krietni krietni lielāks, nekā tas bija pagājušā gada ziemā. Ja nebūtu šī sablīvējumu no Zeļķiem līdz Pļaviņām, tad noteikti, ka tāds ūdens apjoms aizietu un applūstu krietni mazākas vietas,

Kā jau minējām, lai arī bīstamība nav tik liela, lielam iedzīvotāju skaitam, tajā skaitā pilsētai, atsevišķām vietām tā saglabājas, jo zemākās vietas applūst un mēs neredzam arī iespēju, kaut kādā veidā kustināt ledus masas, jo tas ir tieši ūdens, kas ir ļoti lielā apjomā nāk, bet gultne nespēj viņu ņemt pretī. Tāda ir šī problēma šobrīd.

 Aicinu sekot līdzi visai aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos, kur jūs dabūsiet visātrāko un visprecīzāko informāciju.

Ja ir kāda nepieciešamību, lūdzu sazinieties, zvanot uz pašvaldības norādītajiem kontakttālruņiem pašvaldības mājas lapā un sociālajos kontos.

Katra pagasta pārvaldnieks ir sadarbojas ar pašvaldības civilo komisiju un sniedz aktuālo informāciju gan pašvaldībai, gan arī informē pagastu teritorijās esošos iedzīvotājus.

!!! Apsekojot novada teritoriju, š.g. 28.02. plkst. 17.30 atbildīgie speciālisti informēja, ka posmā Jēkabpils-Sala izskalots krasts pie ūdens ņemšanas vietas. Lūgums iedzīvotājiem ievērot norobežoto teritoriju un tai netuvoties!

 

"Sadales tīkls" informē, ka uzņēmuma darbinieki ir gatavi darbam plūdu skartajās teritorijās. Iestājoties atkusnim, upēs paaugstinās ūdenslīmenis, iespējama arī plašāku teritoriju applūšana - bīstamās zonās drošības apsvērumu dēļ uz laiku var tik pārtraukta elektroapgāde. Plūdi var skart arī dzīvojamās ēkas, tāpēc atgādinām, ka svarīgi pēc iespējas parūpēties, lai mitrumā nenonāk personīgās elektroierīces un elektroinstalācija. Iestājoties īpašuma applūšanas riskam, drošības nolūkos aicinām atslēgt elektrību īpašumā. Ja pamanāt applūdušas transformatoru apakšstacijas, sadalnes, izskalotus balstus vai to konstrukcijas, kabeļus – nekādā gadījumā netuvojieties šai teritorijai. Ziņojiet operatīvajiem dienestiem, zvanot uz 112, vai "Sadales tīklam" uz 8404 (diennakts bojājumu pieteikšanas tālrunis). Mazāk bīstamās situācijās bojājumus elektrotīklā var pieteikt "Sadales tīkla" mājaslapā: https://sadalestikls.lv/lv/bojajumi