Jēkabpils novads Polija
ita

Jēkabpils novada domes deputāti 22.septembra domes sēdē nolēma pieņemt biedrības “Latvijas Poļu savienība” dāvinājumu - Latvijas poļu sabiedriskajai darbiniecei Itai Kozakevičai veltītu piemiņas objektu.

Konceptuāli tika pieņemts, ka Jēkabpils novada pašvaldība atbalsta projekta realizāciju un nodrošina realizācijai nepieciešamo piemiņas objekta atrašanās vietu. Piemiņas vietas izveidei paredzētā vieta – skvērs pie Neretas un Kurzemes ielu satiksmes rotācijas apļa, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

 

Ita Kozakeviča - filoloģe, sabiedriska un valsts darbiniece, aktīvi piedalījusies Atmodas notikumos

Dzimusi 1955. g. 3. jūlijā Rīgā. Tēvs - polis, māte -latviete. Gājusi bojā 1990. g. 28. oktobrī Itālijā (Gaetā) Vispasaules ārzemju poļu biedrību konferences laikā. Apglabāta Rīgā, Miķeļa kapos. Beigusi Rīgas A. Barbisa 11. vidusskolu (1973.g.), pēc tam LVU Filoloģijas fakultāti franču filoloģijas specialitātē (1981. g.). Strādājusi izdevniecībās un redakcijās (līdz 1990. gada aprīlim - laikraksta "Daiļrade" redakcijā) par tulkotāju, redaktori un žurnālisti. Atmodas sākumā bijusi Latvijas poļu kultūras draugu biedrības valdē, pēc tam ievēlēta par jaundibinātās Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāju. Viena no Latvijas PSR Tautu foruma organizētājām 1988. gada decembrī, pēc tam kļuvusi par Latvijas nacionālo kulturas biedrību asociācijas priekšsēdētāja vietnieci. LTF II kongresā ievēlēta par LTF Domes valdes locekli (1989. g.). Pēc ievēlēšanas LR AP (1990. g.) kļuvusi par Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas priekšsēdētāju, vadījusi amnestijas lietu izskatīšanu, bijusi AP Prezidija locekle. Piedalījusies poļu skolu organizēšanā. 1990. gada jūnijā Cēsis kļuvusi par gada "Sievieti Latviju".

karte