Jēkabpils Katoļu baznīca

Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās 
17. jūnijā Leimaņu kapos plkst. 15:00
24. jūnijā Ābeļu kapos plkst. 15:00
24. jūnijā Nagļu kapos plkst. 16:00
25. jūnijā Auzānu kapos plkst. 15:00
25. jūnijā Dzelznavas kapos plkst. 16:00
2. jūlijā Jēkabpils Pilsētas kapos plkst. 12:00
23. jūlijā Biržu kapos plkst. 15:00
30. jūlijā Zasas kapos plkst. 15:00
6. augustā Meņķa kapos plkst. 15:00
_______________________________________
Kapusvētki 2023.g.
Viesītes Romas katoļu draudzes kapsētās

4. jūnijā
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Viesītes Jaunos kapos

18. jūnijā
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu kapos

Pr. Viktors Siļčonoks
Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas katoļu draudžu prāvests