Jēkabpils Tarifi Siltums
radiators

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” apsaimnieko katlu māju Pils rajonā, Jēkabpilī, kur ražo, pārvada un realizē saražoto siltumenerģiju Pils rajonā esošajām 12 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kā arī Jēkabpils vēstures muzeja ēkai - Krustpils pilij, kas atrodas Rīgas ielā 116 B, Jēkabpilī.

SIA “Pils rajona Namu pārvalde” siltumenerģijas ražošanai tiek izmantoti 2 veidu kurināmā katli:

  • skaidu-šķeldas katls ar jaudu 1,5 MW;
  • malkas apkures katls ar jaudu ir 1,0 MW.

Pašreiz spēkā esošā siltumenerģijas realizācijas cena (kopējais tarifs) ir 54,15 EUR/MWh (bez PVN), kas ir spēkā no 2019.gada 1.oktobra, taču kopš tarifa apstiprināšanas kurināmā cenas ir būtiski pieaugušas.

Pēdējos trīs gados vidēji sezonā saražotais siltuma apjoms ir 4203,37 MWh, realizētais siltuma apjoms - 3966,05 MWh. Ievērojot kurināmā izmaksas, Sabiedrība iepriekšējā apkures sezonā par pamata kurināmo izmantoja skaidas, sezonā patērējot 8742 m3 skaidu. Ņemot vērā cenu aptaujas rezultātus kurināmā iegādei 2022/2023.gada apkures sezonai, Sabiedrība plāno turpināt siltumenerģijas ražošanai izmantot kurināmo skaidu.

Lai uzņēmums spētu sekmīgi turpināt siltumenerģijas ražošanu un piegādāšanu patērētājiem, ir nepieciešams paaugstināt siltumenerģijas realizācijas cenu. Kopējais nosakāmais tarifa pieaugums ir 43,81 EUR uz 1MWh, un tas kompensētu kurināmā cenas pieaugumu, izlīdzinātu izmaksu un ienākumu starpību un nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu.

22.septembra domes sēdē nolemts apstiprināt SIA “Pils rajona Namu pārvalde” siltumenerģijas tarifu - par 1 MWh 97,96 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā ar 01.10.2022.