Jēkabpils novads Sadarbība Polija
A.Žuks

Pagājušās nedēļas nogalē Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks viesojās sadraudzības pilsētā Čeladžā, Polijā, 760. gadadienas svētkos.

Svētkos piedalījās arī citu sadraudzības pilsētu pārstāvji no Aubas (Francija) un Židačevas (Ukraina). Židačeva arī ir Jēkabpils novada pašvaldības sadraudzības pilsēta.

Svētku ietvaros vadības pārstāvji piedalījās pilsētas svinīgajā Domes sēdē un pilsētas balvu pasniegšanā. Piektdienas pēcpusdienā Jēkabpils novada pārstāvji piedalījās arī svinīgā koku stādīšanā Alfrēda parkā, kur jubilejas gadā dzimušo bērnu vecākiem, partnerpilsētu draugiem un visiem iedzīvotājiem bija iespēja iestādīt savu koku.

koks

Viens no vizītes mērķiem bija arī apspriest virzienus turpmākai sadarbībai starp Jēkabpils novadu un Čeladžu, jo iepriekš Čeladža bija Viesītes sadraudzības pilsēta. Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis norāda, ka sarunās ar Čeladžas pašvaldības pārstāvjiem vienojušies, ka tiks turpināta sadarbība uzņēmējdarbības jomā, izglītības, sporta un kultūras nozarēs.

Sestdienā, 10.septembrī, Jēkabpils novada vadības pārstāvji piedalījās arī velorallijā, kas tika organizēts pilsētas svētkiem par godu.