Dignājas pagasts Kalna pagasts
Tilts pār Ziemeļsusēju

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" informē, ka ieplānotie būvdarbi Vārzgūnes tiltam Kalna pagastā un Ziemeļsusējas tiltam Dignājas pagastā ir pabeigti.

Abi tilti ir nodoti ekspluatācijā, un iedzīvotājiem ir iespēja atkal tos iekļaut savos pārvietošanās maršrutos.