apkure Siltums Salas pagasts Sēlpils pagasts
radiators

Salas ciemā apkures sezona tiks uzsākta ar šī gada 1. oktobri. Pirmās pieslēdzot pašvaldības izglītības iestādes, PII "Ābelīte" un Salas vidusskolu. Pakāpeniski tiks pieslēgtas arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Salas pagasta Biržu pamatskolas apkures sezona ir uzsākta ar š.g. 20. septembri.

Sēlpils pagasta Līkumu ciema apkures sezona tiks uzsākta oktobra mēnesī, vadoties pēc laika apstākļiem.