Atbalsts Siltums
malka

No 3. oktobra Jēkabpils novada pašvaldība sāks pieņemt iesniegumus par atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto malku, granulas vai briketes, kā arī no 1. oktobra elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv. No 1. novembra - mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju.

Aicinām izmantot iespēju un iesniegumu par energoresursu cenu ietekmes mazināšanas atbalsta pasākumu mājsaimniecībām iesniegt portālā www.ePakalpojumi.lv 

Savukārt, ja nav iespējas pieslēgties elektroniski, iesniegumu varēs aizpildīt arī klātienē, kādā no Jēkabpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (izņemot Brīvības ielā 120!). Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, īpašuma tiesību apliecinošs dokuments un čeks/rēķins par iegādāto malku/briketēm, ja tāds ir. Ja čeka nav, iespējams saņemt tikai vienreizējo pabalstu. Jāzina būs arī savs konta numurs un banka, jo atbalsts tiks ieskaitīts Jūsu norēķinu kontā.

No 03.10.2022.iesniegumus klātienē pieņems:

 • Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, katru darba dienu no 8.30-12.00; 13.30-17.00:
  • Kontaktinformācija saziņai: 26574318
 • Jēkabpils novada Viesītes pilsētas Valsts un pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) katru darba dienu no 8.30-12.00; 12.30-17.00:
  • Brīvības ielā 10, Viesītē, Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai: Telefons: 66954857; 28680097
 • Jēkabpils novada Aknīstes pilsētas Valsts un pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) katru darba dienu no 8.30-12.00; 12.30-17.00:
  • Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai: Telefons: 25445855, 69954802
 • Jēkabpils novada Salas Valsts un pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā(VPVKAC) katru darba dienu no 8.30-12.00; 12.30-17.00:
  • Susējas ielā 9, Sala, Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai:Telefons: 27307602, 66954845
 • Jēkabpils novada Rubenes Valsts un pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā(VPVKAC) katru darba dienu no 8.30-12.00; 12.30-17.00:
  • “Svīres", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai:Telefons: 66954865, 65228160

Klientu apkalpošanas vietās pagastu pārvaldēs:

 • Variešu pagastā -"Variešu centrs", Varieši, Variešu pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Pirmdien, Trešdien, Piektdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 26640839
 • Krustpils pagastā – “Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Otrdien, Ceturtdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00) 
  • 26640839
 • Vīpes pagastā - Neretas 6, Vīpe, Vīpes pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Pirmdien, Piektdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 20207427
 • Mežāres pagastā  - Druvasnieki 16A, Mežāres pagasts, Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Otrdien, Ceturtdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 20207427
 • Atašienes pagastā - Liepu iela 14A, Atašienes pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Trešdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 20207427
 • Kūku pagastā - Laukezera iela 5, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Pirmdien, Trešdien, Ceturtdien, Piektdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 27888547
 • Kūkas 36, Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Otrdien no 9.00-16.00) 27888547
 • Dignājas pagastā - "Kamenes", Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Pirmdien, Trešdien, Piektdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 26354670
 • Ābeļu pagastā – Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Ceturtdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 26354670
 • Dunavas pagastā  - Dunavas skola, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Otrdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 26354670
 • Zasas pagastā - Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Otrdien, Trešdien, Ceturtdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00
  • 20238412
 • Kalna pagastā - "Atvari" Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Pirmdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 20238412
 • Leimaņu pagastā - "Mežgale", Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Piektdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 20238412
 • Asares pagastā - "Vecmuiža", Asare, Asares pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai (Pirmdien, Trešdien, Piektdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 22031774
 • Gārsenes pagastā – “Akācijas”, Gārsenes pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Otrdien, Ceturtdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 22031774
 • Rites pagastā - "Pagastmāja", Cīruļi, Rites pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Otrdien, Ceturtdien, Piektdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 29135779
 • Saukas pagastā –“Pagastmāja”, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Ceturtdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 27890372
 • Elkšņu pagastā -–“Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pag., Jēkabpils nov.,
  • Kontaktinformācija saziņai(Otrdien no 8.30-12.00; 12.30-17.00)
  • 27890372

Kā zināms, 13. augustā stājās spēkā Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma grozījumi. Dokumentā noteikts, ka valsts mājsaimniecībām segs daļu no izdevumiem, kas strauji pieaug energoresursu sadārdzinājuma dēļ. Atbalsts tiks piešķirts centralizēti, samazinot rēķinus par gāzi apkurei un siltumapgādi, kā arī piešķirot valsts pabalstus dažādu pensiju saņēmējiem, savukārt kompensācija par iegādāto malku, granulām un briketēm, kā arī apkurei izmantoto elektroenerģiju būs jāpieprasa savā pašvaldībā, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Vairāk par atbalsta veidiem var lasīt šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/pasvaldiba-vares-pieteikties-apkures-izdevumu-atbalstam