Sabiedrība Saukas pagasts Viesītes pagasts
Afiša par svētceļojumu

SAUKAS EV. LUT. DRAUDZE AICINA SVĒTCEĻOJUMĀ

Es ESMU ceļš, patiesība un dzīvība

Jāņa ev. 14:6

SAUKAS EV. LUT. DRAUDZE

1. jūnijā aicina SVĒTCEĻOJUMĀ VIESĪTE – SUNĀKSTE

(Viesītes Brīvības baznīca - Sunākstes Baltā baznīca)!

Tēma: “LŪDZ, un TEV TAPS DOTS!”

Plkst. 10:00 no rīta - pulcēšanās VIESĪTES ev. lut. baznīcā!

 SVĒTBRĪDIS. Pēc SVĒTBRĪŽA – došanās ceļā.

 

Plānotās apstāšanās vietas:

 - STAUĢU kapi,

 - STENDERA vecās baznīcas vieta,

- VĀRENBROKAS muiža,  - VĀRNAVAS skola

- SUNĀKSTES mācītājmuižas parks.

 

Plkst. 16:00 - paredzamā ierašanās mācītājmuižas parkā.

SVĒTBRĪDIS Sunākstes Baltajā BAZNĪCĀ.

Pusdienu zupa un sadraudzība. Slavēšana, dziedāšana un pateicība. Mājupceļš.

  • Ceļā notiks sarunas, lūgšanas, dziedāšana draudzes mācītāja Aleksandra Ivanova un Daugavpils diacēzes bīskapa Eināra Alpes vadībā.
  • Svētceļniekiem var pievienoties vai arī pabeigt ceļojumu jebkurā no apstāšanās vietām.
  • Svētceļniekus pavadīs transports, kas būs pieejams tiem, kam tas būs nepieciešams.

 

SVĒTCEĻOJUMAM

lūgums pieteikties iepriekš

pa tālr. 29172135!

IKVIENS LAIPNI AICINĀTS SVĒTCEĻOJUMĀ AR KRISTU UN PIE KRISTUS!

Es ESMU ceļš, patiesība un dzīvība

Jāņa ev. 14:6

                 Tēma: LŪDZ, un TEV TAPS DOTS!

Svētceļojums

VIESĪTE – SUNĀKSTE

Brīvības baznīca – Baltā baznīca

01.06.2024.