foto

23.maijā Jēkabpils novada domes sēdē tika nolemts pārtraukt Viesītes vidusskolas pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietu adresē: “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts. Vienlaikus arī turpmāk adresē “Rites pamatskola” tiks saglabāta pirmsskolas izglītības programmas apguve, bet to nodrošinās Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”. Attiecīgi pirmsskolas izglītības programmu iestāde “Zīlīte” realizēs divās adresēs: “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts un Pavasara iela 6A, Viesīte.

Izmaiņas bija nepieciešams veikt, jo pēc pašvaldības iedalījuma grupas DEG5 izglītojamo skaits un klašu piepildījums neatbilst modelī noteiktajiem kritērijiem, kā arī problemātisks pedagoģiskā personāla nodrošinājums nākošajā mācību gadā. Atgādinām, ka no  31.07.2018. Rites pamatskola pievienota Viesītes vidusskolai un turpina īstenot izglītības programmu.

Programmas apguves vieta “Rites pamatskola” atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā vietā, attālumā līdz 16 km atrodas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Aknīstes vidusskola. Tomēr nodrošinot tiešo skolēnu autobusa reisu Viesīte – Rite - Viesīte, visiem pamatizglītības programmā iesaistītajiem izglītojamajiem ir iespēja mācības turpināt Viesītē, Vaļņu ielā 7, pirmsskolas izglītības programmā iesaistītajiem bērniem ir iespēja mācības turpināt adresē: "Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts un PII “Zīlīte”, Viesītē, Pavasara ielā 6 A .

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa