Karte ar atzīmētiem diviem tiltiem mežu teritorijā

Uzmanību Vārzgūnes un Ziemeļsusējas tiltu izmantotājiem!

Akciju sabiedrība ‘’Latvijas valsts meži” informē, ka no 01.08.2023. tiks uzsākti ieplānotie būvdarbi Vārzgūnes tiltam Kalna pagastā un Ziemeļsusējas tiltam Dignājas pagastā.

Būvdarbu laikā satiksme pār šiem tiltiem būs slēgta. Aicinām iedzīvotājus laikus ieplānot citus pārvietošanās maršrutus!

Prognozētais būvdarbu pabeigšanas laiks ir 15.11.2023.

Karti sagatavojusi AS "Latvijas valsts meži"