Raivis Ragainis

Raivis Ragainis

Domes priekšsēdētājs
Kārlis Stars

Kārlis Stars

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Aivars Vanags

Aivars Vanags

Priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos
Alfons Žuks

Alfons Žuks

Priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos
Ainars Vasilis

Ainars Vasilis

Deputāts; Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs; Sociālo; izglītības; kultūras; sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Daina Vītola

Daina Vītola

Deputāte, Komitejas locekle, Vecākā personāla speciāliste
Māris Trušelis

Māris Trušelis

Deputāts, komitejas loceklis
Māris Dimants

Māris Dimants

Deputāts, komitejas loceklis
Leonīds Salcevičs

Leonīds Salcevičs

Deputāts, komitejas loceklis
Kaspars Štolnieks

Kaspars Štolnieks

Deputāts, komitejas loceklis
Andrejs Gavrilovs

Andrejs Gavrilovs

Deputāts, komitejas loceklis
Aivars Kraps

Aivars Kraps

Deputāts, komitejas loceklis
Aigars Nitišs

Aigars Nitišs

Deputāts, komitejas loceklis
Edvīns Meņķis

Edvīns Meņķis

Deputāts, komitejas loceklis
Aija Bojāre

Aija Bojāre

Deputāte, komitejas locekle
Daina Kalve

Daina Kalve

Deputāte, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece
Elīna Serkova

Elīna Serkova

Deputāte, komitejas locekle