Pabalstu skolas piederumu iegādei 40 euro  apmērā piešķir izglītojamajam (par katru bērnu) līdz 19 gadu vecumam no trūcīgas ģimenes vai no daudzbērnu ģimenes vienu reizi gadā, uzsākot mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes dienas nodaļā vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē.

Pabalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 30.novembrim.

Iesniegums pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis +371 65207092).