Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā ir :

1)  mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācības Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādes 1. klasē - 50 euro;

2) trūcīgai, maznodrošinātai vai daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē un profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu - 40 euro.

Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 30. novembrim.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

Jēkabpils novada domes 22.02.2024. saistošie noteikumi Nr.4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"