Pabalstu piešķir vienu reizi gadā trūcīgai ģimenei par katru bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem, sagaidot Ziemassvētkus.

Pabalstu var pieprasīt no 1.novembra līdz 20.decembrim.

Pabalstu piešķir, izsniedzot talonu, kura vērtība ir 10 euro. Talons Ziemassvētku paciņas iegādei izmantojams viena mēneša laikā no tā izsniegšanas dienas tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums.

Iesniegums pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis +371 65207090).