Pabalstu piešķir vienu reizi gadā trūcīgai ģimenei un ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ieceltajiem bērnu aizbildņiem par katru bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem, sagaidot Ziemassvētkus.

Pabalstu var pieprasīt no 1.novembra līdz 20.decembrim.

Pabalsta apmērs ir 10 euro.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centros 

Jēkabpils novada domes 22.02.2024. saistošie noteikumi Nr.4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"