Pabalstu piešķir vienu reizi gadā trūcīgai ģimenei un ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ieceltajiem bērnu aizbildņiem par katru bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem, sagaidot Ziemassvētkus.

Pabalstu var pieprasīt no 1.novembra līdz 20.decembrim.

Pabalsta apmērs ir 10 euro.