Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk

Par Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem JĒKABPILS NOVADĀ
un to sniegtajiem pakalpojumiem SĪKĀK VARI UZZINĀT, SPIEŽOT ŠEIT.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi. VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji līdztekus ierastajiem pašvaldības pakalpojumiem var pieteikt arī atsevišķus pieprasītākos valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus.

VPVKAC sadarbība pakalpojumu sniegšanā noris ar 12 valsts iestādēm:

 • Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB),
 • Lauku atbalsta dienestu (LAD)
 • Nacionālo veselības dienestu (NVD)
 • Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA),
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP),
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA),
 • Uzņēmumu reģistru (UR),
 • Valsts darba inspekciju (VDI),
 • Valsts ieņēmumu dienestu (VID),
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA),
 • Valsts zemes dienestu (VZD),
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisiju (VDEĀVK).

Atkarībā no pašvaldības un attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma klientiem pieejami:

 • klātienes pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana),
 • pilnvarotie e-pakalpojumi („e-asistents”),
 • konsultācijas un palīdzība e-pakalpojumu pieteikšanā.

Šeit var saņemt arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību, kā arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.

VPVKAC izveides pamatā ir Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidiValsts pārvaldes iekārtas likuma 98. pants nosaka, ka VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību subjekti. VPVKAC darbību regulē Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 401 „Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”.

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri pašlaik ir pieejami 90 pašvaldībās, to darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Par Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem JĒKABPILS NOVADĀ
un to sniegtajiem pakalpojumiem SĪKĀK VARI UZZINĀT, SPIEŽOT ŠEIT.

 

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk