Nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsole

30.04.2021.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī neapbūvētu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļu  7 kvadrātmetri platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

izsoles-not-z-noma-z-nomas-lig.docx

mezaparks-noma-teritorijas-shema.pdf

01.02.2021.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļu, 3061 kvadrātmetru jeb 0,3061 ha  platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

nomas-tiesibu-izsoles-not-dzirnavu-2.docx

nomas-liguma-projekts-pielikums.doc

23.09.2020.

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 m2 platībā.

informacija-par-nomas-objektu-tirdzniecibas-vieta.docx

nomas-izsoles-noteikumi-liguma-projekts-tirdzniecibas-vieta.docx

pieteikums-nomas-tiesibu-izsolei-tirdzniecibas-vieta.docx

23.09.2020.

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 m2 platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle – 78,8 m2 platībā, Nr.2 Virtuve – 31,6 m2 platībā, Nr.3 Personāla tualete – 4,1 m2 platībā).

informacija-par-nomas-objektu-kafejnica.docx

nomas-izsoles-noteikumi-liguma-projekts-kafejnica.docx

pieteikums-nomas-tiesibu-izsolei.docx

22.09.2020.

IZSOĻU ATSAUKUMS par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī nomas tiesību izsolēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centrs, pamatojoties uz Izsoles komisijas 22.09.2020.lēmumu Nr.1 atceļ 11.09.2020 izsludinātās nomas tiesību mutiskās izsoles, ar augšupejošu soli, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas: 1. kafejnīcas telpas 114.5 kvadrātmetru platībā; 2. tirdzniecības vietu 30 kvadrātmetru platībā.

11.09.2020.

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 kvadrātmetru platībā.

Informācija par nomas objketu, nomas tiesību izsoles noteikumi, līguma projekts un pieteikums nomas tiesību izsolei pieejams zemāk, pie pievienotajiem dokumentiem/datnēm.

11.09.2020.

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 kvadrātmetru platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle 78,8 kvadrātmetri, Nr.2 Virtuve - 31,6 kvadrātmetri, Nr.3 Personāla tualete - 4,1 kvadrātmetri).

Informācija par nomas objektu, nomas izsoles noteikumi, līguma projekts un pieteikums nomas tiesību izsolei pieejamas zemāk, pie pievienotajiem dokumentiem.

04.08.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

nomas-tiesibu-izsoles-not-zemes-nomas-lig-sporta-28.docx

nomas-teritorijas-shema.pdf

04.08.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

nomas-tiesibu-izsoles-not-zemes-nomas-lig-proj-sporta-24.docx

noma-teritorijas-shema-sporta-24.pdf

25.05.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļu 197,00 m2 platībā, rīkojot nomas tiesību izsoli.

1-informacija-par-nomas-objektu.docx

2_izsoles_noteikumi_nomas_ligums.docx

3-telpu-plans.pdf

 

Izmaiņu datums 30.04.2021. 14:06