Nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsole

04.08.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

nomas-tiesibu-izsoles-not-zemes-nomas-lig-sporta-28.docx

nomas-teritorijas-shema.pdf

04.08.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

informacija-par-nomas-objektu.docx

nomas-tiesibu-izsoles-not-zemes-nomas-lig-proj-sporta-24.docx

noma-teritorijas-shema-sporta-24.pdf

25.05.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļu 197,00 m2 platībā, rīkojot nomas tiesību izsoli.

1-informacija-par-nomas-objektu.docx

2_izsoles_noteikumi_nomas_ligums.docx

3-telpu-plans.pdf

 

Izmaiņu datums 04.08.2020. 10:12