Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  08.07.2019.
  Projekta “Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos” īstenošana Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno projektu “Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos” IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam ietvaros, kura mērķis ir atbalstīt…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.02.2019.
  Apstiprināts projekts ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007) 27.02.2019. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) 2019.gada 5.februārī ir apstiprinājusi Jēkabpils…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.12.2018.
  Parakstīta vienošanās par projekta ,,Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā’’ īstenošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.decembrī ir…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  10.08.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  06.04.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 24…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  23.03.2018.
  2017.gada 23.martā ir noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru, Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils 3.vidusskolu par ES struktūrfondu projekta Nr.8.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.02.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  02.10.2017.
  2017. gada 2. oktobrī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  19.04.2017.
  2017. gada 19. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanu,…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.03.2017.
  Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), paredzot iesaistīt vismaz 80% Latvijas pašvaldību, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un…