Statuss:
Realizācijā esoši
ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši: no 2018. gada 6.aprīļa līdz 2020. gada 5. aprīlim.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu-Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris šo projektu īsteno sadarbībā ar Kokneses novada domi un Ogres novada pašvaldību.

Uz iesniegšanas brīdi projekta kopējās izmaksas -3 411 909,06 euro; Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 78,9% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Inese Vītola
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītāja
Jēkabpils pilsētas pašvaldība