Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.01.2017.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotajā ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.01.2017.
  Jēkabpils pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.07.2015.
  PROJEKTS “Atver sirdi Zemgalē” Programma: Izaugsme un nodarbinātība. Specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2 „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.09.2014.
  Projekts "PROTI un DARI!" Programma: Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”. Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to…