Statuss:
Realizācijā esoši
Eiropas sociālais fonds

2017. gada 19. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanu, kura mērķis ir trīs gadu periodā Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus un veicināt iedzīvotāju iesaisti tajos, lai sekmētu veselīga dzīvesveida paradumu maiņu.

Projektā līdz 2020.gada 1.maijam  iesaistīti 375 mērķa grupas iedzīvotāji, kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos un 2125 - ESF veselības veicināšanas pasākumos. Līdz 2023.gada 31.decembrim projekta ietvaros tiks organizēti 808 veselības veicināšanas pasākumi  fiziskās veselības veicināšanai, izglītošanai par veselīgu uzturu, garīgās veselibas un seksuālās, reproduktīvās veselības veicināšanu un sirds, onkoloģisko un garīgo slimību novēršanai slimību profilakses pasākumi. Kā viena no projekta aktivitātēm ir plānota arī Jēkabpils vispārizglītojošo skolu iesaiste Nacionālajā veselīgo skolu tīklā. Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" aktivitātes plānotas, balstoties uz Jēkabpils iedzīvotāju veselīga dzīvesveida paradumu un esošās situācijas aprakstu veselības veicināšanas jomā, kas raksturots Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.-2020.gadam.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 423772,00 EUR,  no tām 85 %  ir  ESF  finansējums 360206,20  EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 63565,80 EUR apmērā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Bērni baseinā apgūst peldēšanas prasmes
Lekcijas plakāts
foto
Taku orientēšanās dalībnieku foto
foto
Jēkabpils stadions
Jēkabpils stadions
Iedzīvotāji no 54 līdz 63 gadu vecumam aicināti pievienoties bezmaksas vingrošanas nodarbībām
Bezmaksas lekcija “Stress un veselība”
Bērnu attīstības un atpūtas centrs "Palla"
Foto no nometnes
21.maijā aicina uz bezmaksas lekciju “Stress un veselība”                                                 
Regulāru Fizisko Aktivitāšu ieguvumi plakāts
Aicinām pieteikties bezmaksas lekcijai “ Emocionālā higiēna un psihiskā veselība”
Vingrošanas nodarbības
Psihologa vaditas informatīvas lekcijas
Jēkabpils balva 2021
veselibas veicinasanas dienas nometne 2021 -4
VESELĪGS UZTURS
Vingrošanas nodarbības
Psihologa vaditas informatīvas lekcijas
paperdes zieds
Psihiskā veselība un uzturs
Vingrošanas nodarbības
Veselīga dzīvesveida ekskursija
Esi aktīvs - nāc un vingro!
Psihologa vadītu lekciju cikls
Bezmaksas lekcija par psihisko veselību 17_02_2022
Vingrošanas nodarbības
Peldesanas nodarbibas