Statuss:
Realizētie
publicitātes foto

Biedrība “TERRA NOVA VITAE” 2022. gada jūnijā Jēkabpils 2.vidusskolā īstenoja piecu aktivitāšu projektu “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko”

Projekta ietvaros, lai atvērtu jauniešu iekšējo potenciālu, izmantojot radošuma un radītspējas attīstīšanas neformālas mācību metodes, mērķa grupas jauniešu uzdevums izveidot spēli. Katra dalībnieku komanda īstenoja ideju savas spēles radīšanai, izmantojot pieejamos materiālus, veicinot savu iztēli.

Projekts ilga piecas dienas. Katra diena deva jaunas zināšanas un atklāja jaunus talantus Jēkabpils jauniešu vidū. Sākotnēji tika izveidotas komandas, jaunieši mācījās sadarboties un izzināja viens otra stiprās puses, jo kopīgi turpināja strādāt, lai radītu savu komandas spēli. Tika apgūtas zināšanas un praktiski treniņi radošuma, dizaina domāšanas, komandas sadarbības un savstarpējo darbības principu izveidei, biznesa plāna veidošana, aprēķini, uzņēmējdarbības veidi, prezentācijas un biznesa projekta reklamēšanas iespējas, prototipēšana un testēšana.

Noslēgumā jaunieši izveidoja trīs oriģinālas spēles, kas palika skolas un jauniešu arhīvā un iespējams, ka tieši kāda no šīm spēlēm kādreiz nonāks pie kāda no mums, jo potenciāls un spēļu izspēlēšana un testēšana bija patiešām ļoti aizraujoša un interesanta.

Paldies Jēkabpils 2. vidusskolai un tās jauniešiem par piedalīšanos, skolotājai Jolantai Taškānei par sadarbību, paldies arī Jēkabpils novada pašvaldībai un PuMPuRS!

 

Vairāk par projektu sociālā tīkla Facebook lapā TERRA NOVA VITAE un  Instagram lapā terra.nova.vitae.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS).