Statuss:
Realizētie
Rotaļu iekārtas
Logo ansamblis

Projekta nosaukums: Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Jēkabpils novada Cīruļu ciemā

Projekta Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000004

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu Jēkabpils novada Cīruļu ciemā.

Projekta ietvaros plānota labiekārtotas aktīvās atpūtas vietas izveide Cīruļu ciemā – koksnes šķeldas seguma izveidošana, virvju piramīdas, batuta, rotaļu iekārtas un informatīvā stenda uzstādīšana.

Projekta īstenošanas laiks no 23.03.2022. līdz 31.12.2022.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 32 806,45 EUR apmērā, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 24 300,00 EUR un pašvaldības finansējums 8 506,45 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Rotaļu iekārtas