Statuss:
Realizācijā esoši
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes pilsētā, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos

Sociālais fonds

Projekta Nr. un nosaukums: "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos", nr. 9.2.4.2/16/I/055

Fonda nosaukums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Atbalsta pasākums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi

Īstenošanas laiks: no 25.04.2017. līdz 31.12.2023.gadam

Īstenošanas vieta: Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagasti

Projekta mērķis - radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie  iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Aktivitātes: 

1. Slimību profilakses pasākumu organizēšana - lekcijas par sirds-asinsvadu slimībām, onkoloģiju, psihiskām slimībām (garīga veselība), reproduktīvo veselību un bērnu (sākot no perinatalā un neonatalā perioda) aprūpi; konsultācijas, ekspres-noteikšanas testi par sirds un asinsvadu un onkoloģijas profilaksi.

2. Veselības veicināšanas pasākumu organizēšana: pasākumi – izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas, interešu grupas nodarbības slēpošanā, veselības diena novada skolēniem, lekciju cikls skolēniem, peldēšanas apmācība bērniem, novada sporta svētki, senioru akīvās atpūtas dienas, vingrošanas nodarbības skolēniem, aktīvās dienas novada ģimenēm, izglītojoši pārgājieni pa novadu, kalanētikas nodarbības, praktisko nodarbību semināri garīgās veselības, fiziskās veselības veicināšanai, apzinātības prakses pamatkursa nodarbības garīgās veselības profilaksei, jogas nodarbības.

Kopējās projekta izmaksas (EUR) 57 347,00

ESF līdzfinansējums (EUR) 48 744,95

Valsts budžeta līdzfinansējums (EUR) 8602,05

Publicēts: 02.10.2021.

Oktobrī norisinājušās vairākas aktivitātes projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētas, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos” nr. 9.2.4.2/16/I/055. Oktobra pirmajā sestdienā notika izglītojošs pārgājiens pa novadu Ancenē, tiekoties pie bijušās Ancenes pamatskolas “Cīrulīšos”. Pārgājiens notika vides gida Jolantas Bāras pavadībā pa iepriekš izstrādātu maršrutu, iepazīstot dabas vērtības ciemā. Uzzinājām, ka bijušās Ancenes pamatskolas sporta stadiona apkārtnē ir ļoti tīrs gaiss, jo uz kokiem aug īsmatainā usneja (ķērpis), kas ir tīra gaisa indikators. Pasākumā notika arī uztura speciālistes Annas Aškenizeres tiešsaistes lekcija par uztura nozīmi fiziskas slodzes apstākļos, ko papildināja vietējā pavāra sagatavota veselīga maltīte. Galvenā atziņa, ko guvām, – iedzīvotāji ir informēti par sabalansēta uztura principiem, problēma ir tā izvirzīšana par prioritāti. Savukārt fizioterapeites Ilvas Mazures ieteikumi un paraugdemonstrējumi, informējot un mācot, kā iesildīt ķermeni pirms slodzes, kā slodzes laikā un kā pēc slodzes savu ķermeni atpūtināt, veicināja izpratni par fizisko slodzi. Ilvas ieteikums ikdienas rutīnā ir iekļaut kustības. Nodarbību laikā tika aktualizēts, ka ar visvienkāršākās fiziskās aktivitātes palīdzību  – soļošanu  – iedzīvotājus var motivēt uz dzīvesveida un paradumu maiņu, līdztekus iepazīstinot ar novada dabas vērtībām; tādējādi parādot, ka fiziskās aktivitātes var un vajag apvienot ar patīkamām lietām – dabas vērtību, reljefa iepazīšanu un tā izmantošana šīs aktivitātes īstenošanā. Tikmēr 8.  oktobrī Aknīstes vidusskolā notika sporta un veselību veicinošs pasākums vidusskolas skolēniem. Pasākumā norisinājās sporta aktivitātes un aktīvās izklaides pasākums, kā arī interaktīvas nodarbības par veselības un fizisko aktivitāšu jautājumiem. Nodarbības vadīja sporta speciālisti no Jēkabpils bērnu attīstības un atpūtas centra “PALLA”. Rudens un ziemas sezonā projekta aktivitātes turpināsies tiešsaistē, atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Nodarbību datumi un norises vietas savlaicīgi tiks publicētas Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajos kanālos: pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un sociālo mediju platformā www.facebook.com/ AknisteAsareGarsene. “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes pilsētas, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos” nr.  9.2.4.2/16/I/055 projekta mērķis ir radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs. Projekta īstenošanas ilgums: 25.04.2017.–31.12.2023. Kopējās projekta izmaksas – 57 347,00 EUR. Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Publicēts: 06.09.2021.

Šovasar spilgti aizvadītas aktivitātes projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētas, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos” nr. 9.2.4.2/16/I/055. Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ pērn līdz galam ne‑ tika realizēta mūzikas un kustību terapijas nodarbības. Šajā vasarā tās abas tika realizētas, ļaujot Aknīstes pilsētas, Gārsenes un Asares pagastu iedzīvotājiem iepazīties ar šiem terapiju veidiem, izmēģināt terapiju piedāvātās metodes stresa vadībai, ķermeņa un prāta atslogošanai. Mērķauditorija nodarbības vērtēja dažā‑ di: daļa nodarbību dalībnieku bija ļoti priecīgi izmēģināt ko jaunu, daļa atzina, ka šie terapiju veidi nešķiet tiem piemēroti. No nodarbību cikla praktisko nodarbību semināriem garīgās veselības, fiziskās veselības veicināšanai atlikusi tikai mākslas terapija, ko šoruden esam uzsākuši, – notikušas divas no trim terapijas no‑ darbībām. Pēc divām aizvadītajām mākslas terapijas nodarbībām var gūt pārliecību, ka šis terapijas veids dalībniekiem šķiet vissaprotamākais un vispieņemamākais no iepazītajiem terapiju veidiem. Laika apstākļi vasarā ļāva izbaudīt āra nodarbības. Projektā notika 16 kalanētikas nodarbības Aknīstes pilsētā un Gārsenes ciemā, kā arī 15 jogas nodarbības Aknīstes pilsētā un Ancenes ciemā. Var teikt, ka šis aktivitāšu veids ir viens no pieprasītākajiem projektā. Liels prieks, ka šīs Eiropa Savienības finansētās nodarbības veicinājušas iedzīvotāju vēlmi dzīvot veselīgi un kustībā. Pieprasījums pēc kalanētikas nodarbībām ir liels, noslēdzoties projektā ieplānotajām nodarbībām, projekta dalībnieki ir izteikuši vēlmi apmeklēt maksas kalanētikas nodarbības. Rudens un ziemas sezonā projekta aktivitātes turpināsies atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Nodarbību datumi un norises vietas savlaicīgi būs publicētas Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajos kanālos: pašvaldības mājaslapā www.jekab‑ pils.lv un sociālo mediju platformā www.facebook.com/AknisteAsareGarsene. “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes pilsētas, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos” nr. 9.2.4.2/16/I/055 projekta mērķis ir radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu, kas mazāks par 50 iedzīvotājiem uz km2, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un ie‑ saistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs. Projekta īstenošanas ilgums  – 25.04.2017.–31.12.2023. Kopējās projekta izmaksas – 57 347 EUR. Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publicēts: 08.08.2021.

Turpinās aktivitātes projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos” nr.9.2.4.2/16/I/055.

Atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem,  septembrī plānotas trīs mākslas  terapijas nodarbības un 8 nodarbību cikls apzinātībā. Nodarbības palīdzēs iepazīt šos terapijas veidu emocionālās labjūtes pilnveidošanai. Tās vadīs sertificēti speciālisti. Pasākumu datumi tiks publicēti savlaicīgi Jēkabpils  novada pašvaldības informatīvajos kanālos: pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un sociālo mediju platformā www.facebook.com/ AknīsteAsareGārsene.

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils  novadā Aknīstes pilsētā, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagastos” nr.9.2.4.2/16/I/055 projekta mērķis ir radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums: 25.04.2017-31.12.2023.
Kopējās projekta izmaksas - EUR 57 347.00.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 

Publicēts: 02.04.2021.

Aprīlī turpināsies aktivitātes projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055. Atbilstoši valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, tiek plānotas tiešsaistes nodarbības Zoom platformā. Aprīlī tiks uzsākts 8 nodarbību cikls apzinātībā. Nodarbības palīdzēs iepazīt šo terapijas veidu emocionālās labjūtes pilnveidošanai. Tās vadīs sertificēts speciālists no centra “Miervidi”. Pasākuma datums un pieejas saite tiks publicēta savlaicīgi Aknīstes novada pašvaldības informatīvajos kanālos: pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un sociālo mediju platformā www.facebook.com/aknistesnovadapasvaldiba.

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 projekta mērķis ir radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.
Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Publicēts: 05.01.2021.

2021. gads iesākās ar distanču slēpošanai piemērotiem laikapstākļiem, tādēļ, ievērojot valstī noteiktos epidemoloģiskos noteikumus, kā arī, atbilstoši 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 5.17. punktam, tika realizēti āra treniņi – distanču slēpošanas nodarbības ar Aknīstes vidusskolas sporta skolotāju Rihardu Bondarenko Ancenē, Asarē un Gārsenē. Paralēli, projekta ietvaros, tiešsaistē – sociālo mediju platformā www.facebook.com - notika kalanētikas nodarbības ar fizioterapeiti Agnesi Grigali.

Februārī plānotie pasākumi:

01.02.2021. plkst. 18.00 kalanētikas nodarbība tiešsaistē ar fizioterapeiti Agnesi Grigali, nodarbību saite: https://msngr.com/nvjcowkssjsl;

02.02.2021. plkst. 15.00-16.00 distanču slēpošanas nodarbība Ancenē, pie Asares pamatskolas un plkst. 16.15-17.15 slēpošanas nodarbība Gārsenē, stadionā pie daudzdzīvokļu mājām “Akācijas” ar sporta skolotāju Rihardu Bondarenko. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +37128612924 (Santa);

04.02.2021. plkst. 10.00-12.00 distanču slēpošanas nodarbība ar sporta skolotāju Rihardu Bondarenko Aknīstē, skolas ābeļdārzā, pie Girenieku ielas 23 (ar iepriekšēju pieteikšanos) un plkst. 17.30-18.30 kalanētikas nodarbības tiešsaistē ar fizioterapeiti Agnesi Grigali, saite: https://msngr.com/xzhumcborvvx.

Par citiem plānotajiem pasākumiem lūgums sekot līdzi pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un sociālo mediju platformā www.facebook.com.

Informējam,ka projekta ietvaros iegādātais slēpošanas inventārs, laikā, kad nenotiek slēpošanas nodarbības, pieeejams ikvienam novada iedzīvotājam, iepriekš piesakoties. Pieejamie zābāku izmēri: 37.- 45. Sīkāka informācija pa tālr. +37128612924 (Santa)

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publicēts: 02.10.2020.

2020. gada oktobrī gaidāmi vairāki pasākumi:

Sestdienās, 03.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10. plkst. 9.00 Aknīstes BJC, Skolas ielā 1a un plkst. 10.30 Gārsenes kultūras namā, „Akācijas” notiks kalanētikas nodarbības.

Otrdienās, 06.10., 20.10. notiks kustību un dejas terapijas nodarbības. Nodarbības sāksies plkst. 17.30, noritēs 3 stundas. Aktivitātes vieta: Asares kultūras nams, Asare, „Rozītes”.

Sestdien, 10. oktobrī notiks izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija Aknīstes novada senioriem, trūcīgajiem un lauku iedzīvotājiem uz Koknesi. Diemžēl pieteikšanās uz ekskursiju ir noslēgusies.

Ja nepieciešams transports uz norises vietu, lūgums sazināties pa tālr. 28612924 (Santa).

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publicēts: 02.09.2020.

2020.gada 31.augustā tika apstiprināti Aknīstes novada pašvaldības iesniegtie priekšlikumi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem 2020.–2023.gadam ar līguma grozījumiem nr.5 SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķa sasniegšanai.

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir apstiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasākumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pirmās projekta kārtas.

Septembrī gaidāmi vairāki pasākumi:

7.09., 14.09. un 21.09. notiks mūzikas terapijas nodarbības. Nodarbības sāksies plkst. 18.00, noritēs 3 stundas. Aktivitātes vieta: radošā rezidence „Debesjums”, Gārsene, „Labieši”.

10. septembrī notiks izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija Aknīstes novada senioriem, trūcīgajiem un lauku iedzīvotājiem uz Koknesi. Diemžēl pieteikšanās uz ekskursiju ir noslēgusies.

29.09. uzsāksies kustību terapijas nodarbības. Norises vieta: Asares kultūras nams, plkst. 18.00, nodarbību ilgums 3 stundas. Paredzētais nodarbību daudzums reizi nedēļā trīs otrdienas.

Ja nepieciešams transports uz norises vietu, lūgums sazināties pa tālr. 28612924 (Santa).

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publicēts: 08.01.2019.

Aknīstes novada pašvaldība kopš 2017.gada turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/055”.

2018. gadā visiem novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties lekcijās un semināros par – veselīgu uzturu, garīgās veselības profilaksi, garīgās veselības veicināšanu un fizisko aktivitāšu popularizēšanu.

Maijā, skolēniem tika rīkota „Veselības diena novada skolēniem”, kuras laikā tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes – volejbols, stafetes, futbols, orientēšanās sacensības. Tāpat skolēni turpina peldēšanas nodarbības Ilūkstes sporta skolas sporta centra peldbaseinā, kopš gada sākuma (mācību laikā) notiek vingrošanas nodarbības, ar mērķi veicināt ikdienas paradumu maiņu un stājas problēmu profilaksei.

Notikušas arī divas izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai – kuru laikā dalībnieki saņēma sertificēta uztura speciālista teorētiskas un praktiskas apmācības par veselīga uztura jautājumiem, kā arī praktiskas apmācības (meistarklases) veselīga uztura sagatavošanā.

Skolēniem rīkots lekciju cikls par veselīgu uzturu, izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības saglabāšanu.

Lai veiksmīgi varētu notikt interešu grupas nodarbības slēpošanā iegādāti slēpju komplekti, kas tiks izmantoti labvēlīgu laika apstākļu gadījumā.

2019.gadā plānots turpināt lekciju un semināru ciklus par veselīgu uzturu, garīgās veselības profilaksi, garīgās veselības veicināšanu, fizisko aktivitāšu popularizēšanu, sirds un asinsvadu slimību profilaksi, inkoloģisko saslimšanu profilaksi, reproduktīvo un seksuālo veselību, kurās varēs piedalīties visa novada iedzīvotāji. Plānotas arī izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai, sporta svētki, senioru aktīvās atpūtas diena un daudzi citi pasākumi.

Par visām aktivitātēm, lekcijām, semināriem informācija tiks izplatīta pirms tie tiks rīkoti.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2019

Kopējās projekta izmaksas – EUR 34 158.00

Publicēts: 02.05.2017.

Šī gada 25.aprīlī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” . Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;  trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki;  personas ar invaliditāti;  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Projekta īstenošanai trim gadiem piešķirtais finansējums ir 34 154 EUR, no tā 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (29 034,30 EUR) un valsts budžeta finansējums ir 15%  (5 123,70 EUR). Projekta vadītāja ir projektu koordinatore Līga Līduma.

Katru gadu notiks slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi.  Slimību profilakses pasākumi ietvers 4 sertificētu speciālistu lekcijas, to tēmas – onkoloģiskās, garīgās, sirds un asinsvadu slimības, reproduktīvā veselība un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpe. Visas lekcijas būs bez maksas. Veselības veicināšanas pasākumi plānoti daudzveidīgāki.

Projektā plānotie pasākumi jau uzsākti Aknīstes vidusskolā – 2.klases skolēni uzsākuši peldēšanas nodarbības Ilūkstes Sporta centra peldbaseinā un turpinās tās septembrī, ar projekta finansiālu atbalstu 31.maijā organizēta Veselības diena novada skolēniem.

Jūnijā plānots viens informatīvais seminārs garīgās veselības profilaksei (29.06.2017.) un viena izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija 35 cilvēkiem paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai (26.06.2017.). Projekta darba plāns 2017.gadam tiks publicēts pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un laikrakstā „Aknīstes novada vēstis”.