Statuss:
Realizācijā esoši
Veselības projekta foto

Projekta numurs: 9.2.4.2/16/I/012

Projekta nosaukums: Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem

Projekta īstenošanas laiks - 17.03.2017.-31.12.2023

Kopējās izmaksas - 132 257.00 EUR

Projekta mērķis: Uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Krustpils novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riska pakļautajiem iedzīvotājiem, no 2017. gada 17.marta līdz 2023.gada 31.decembrim, īstenojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Projektā plānotās darbības:

1. Projekta vadība;

2. Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;

3. Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;

4. Publicitātes pasākumi.

Projekta aktivitātēs laika periodā no 2017.-2020. gadam plānots iesaistīt 1269 iedzīvotājus, kas sastāda 20% no novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, un laika periodā no 2020.-2023.gadam paredzēts organizēt 252 pasākumus.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 132 257,00 eiro. No tām 85% jeb EUR 112 418,48 ir ESF līdzfinansējums, bet 15% jeb EUR 19 838,55 – valsts budžeta līdzekļi.

Noslēdzies bezmaksas vingrošanas nodarbību cikls projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpils novada  Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastu iedzīvotājiem” ietvaros.

Laikā no 2021.gada 27. novembra līdz 2022.gada 6.februārim iedzīvotājiem bija iespēja iesaistīties vingrošanas nodarbībās, kuras vadīja sertificēta sporta speciāliste/trenere Aija Rogāle.   Vingrošanas nodarbībās bija iekļauti dažādi veselības veicināšanas un fiziskās formas uzlabošanas vingrinājumi, izvēloties nodarbību apmeklētāju funkcionālajam stāvoklim atbilstošas fizisko aktivitāšu metodes. Katrā Krustpils teritorijas pagastā notika astoņas nodarbības, kopumā 48 nodarbības. Apmeklētāju skaits gan varēja būt kuplāks, taču jāievēro, ka nodarbībās varēja piedalīties iedzīvotāji, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un tās notika āra apstākļos.

Iedzīvotājiem, kuriem nebija iespējas piedalīties vingrošanas aktivitātēs, tomēr ir vēlēšanās izkustēties un uzlabot savu veselību, vēl tāda iespēja būs – 2022.gada otrajā pusgadā.

10.02.2022.