Statuss:
Realizācijā esoši
ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020. gada 19. martā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas apkārtnē esošo teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēti Viestura ielas un Draudzības alejas posmi, veikti Jaunās ielas posma atjaunošanas būvdarbi. Būvdarbu gaitā tiks veikti arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves darbi, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, ielas apgaismojuma izbūve, pašvaldības videonovērošanas sistēmas izbūve un inženiertīklu aizsardzības darbi.

Projekta īstenošanas laiks no 19.03.2020 līdz 18.10.2022.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 498 514,11 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 3 423 854,06 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 407 647,24 EUR, Valsts budžeta dotācija – 489 712,66 EUR, pašvaldības finansējums – 1 526 494,16 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 74 660,05 EUR.

Veic urbumus asfaltā Viestura ielā
Urbumi Jaunā ielā, Jēkabpilī