Mēnešalga:
1350 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 45, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000024205) iestāde - Jēkabpils novada Bāriņtiesa (reģistrācijas Nr.40900038063) izsludina konkursu uz Jēkabpils novada Bāriņtiesas locekļa amatu uz nenoteiktu laiku - 1 amata vienība  (darba pienākumi veicami visā Jēkabpils novada teritorijā, pamatdarbavieta-Jēkabpilī):

 

Amata prasības:

 1. Ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 2. Ir sasniedzis 30 gadu vecumu.
 3. Vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā.
 4. Ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 5. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 6. B kategorijas autovadītāja apliecība.
 7. Nevainojama reputācija.
 8. Teicamas prasmes darbā ar datoru.
 9. Labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 10. Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 

Piedāvājam:

 1. Atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē.
 2. Profesionālo zināšanu pilnveidi un personīgo izaugsmi.
 3. Atsaucīgu kolektīvu.
 4. Stabilu atalgojumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1.         Motivācijas vēstule.

2.         Dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae).

3.         Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

4.         Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā).

5.         Pašnovērtējums par jebkurām no Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodas apguvei.

6.         Apliecinājums, ka neattiecas Bāriņtiesu likumā noteiktie ierobežojumi būt bāriņtiesas sastāvā.

7.         Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai var gūt pārliecību par kandidāta atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

 

Atalgojums atbilstoši noteiktajam amata līmenim - 1350 eiro.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2024.gada 12.augustam Jēkabpils novada Bāriņtiesā personīgi vai nosūtīt uz adresi Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta adresi: barintiesa@jekabpils.lv 

Pretendentiem jāpiesakās līdz