Mēnešalga:
1429 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada Attīstības pārvalde (reģistrācijas numurs 40900038701) aicina darbā Projektu vadītāju

 

Amata mērķis: Nodrošināt investīciju projektu administrēšanu un novada ilgspējīgu attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

 1. Izstrādāt projektu iesniegumus un nodrošināt Projektu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Projektā noteiktajiem termiņiem, t.sk., starptautiskus;
 2. Uzraudzīt un vadīt Projektu virzību atbilstoši aktivitāšu un laika grafikam;
 3. Uzraudzīt  un vadīt Projekta atbilstību projekta finansētāja prasībām, Projekta rezultātiem un to rezultatīvajiem rādītājiem;
 4. Uzraudzīt un vadīt Projekta atbilstību vispārējiem projekta vadības kritērijiem;
 5. Uzraudzīt un vadīt Projekta atbilstību kārtējam pašvaldības budžetam, sagatavot finanšu pieprasījumu projekta īstenošanai.
 6. Piedalīties novada attīstības plānošanas, investīciju piesaistes un projektu īstenošanas jautājumu risināšanā u.c.

 

Prasības pretendentiem:

 1. Augstākā izglītība - sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās.  
 2. Prasme strādāt ar Normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības vai vietējo un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētiem projektiem

 

Profesionālās prasmes:

 1. Teicamas/labas angļu valodas zināšanas, komunikācijas, iniciatīva, kontroles un organizatora spējas;
 2. Labas saskarsmes un prezentācijas prasmes, prasme publiski prezentēt projektus;
 3. Pieredze darbā ar datoru (MS Office programmas) un interneta pārlūkiem;

 

Piedāvājam:

1.            Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;

2.            Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

3.            Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;

4.            Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1429 eiro apmērā;

 

Pieteikumam jāsatur:

1.Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2.Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 

Pieteikums  līdz 2024. gada 12. jūlijam jāiesniedz Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv

 

Tālrunis informācijai: 28349990

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

Pretendentiem jāpiesakās līdz