Mēnešalga:
1120 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā uz noteiktu laiku struktūrvienībā - Ģimenes atbalsta centrs - psihologu ( 1 slodze)

Darba vieta: Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201, juridiskā adrese: Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt psiholoģisko atbalstu klientam un viņa ģimenes locekļiem.
 • Veikt psiholoģisko konsultēšanu, izvērtēšanu.
 • Piedalīties starpprofesionāļu un stapinstitūciju komandas darbā.
 • Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veidot un uzturēt dokumentāciju.

Prasības amata pretendentiem:

 • Maģistra grāds psiholoģijā.
 • Reģistrācija Psihologu reģistrā.
 • Nepieciešamības gadījumā noslēgts līgums ar psihologu - pārraugu par     psihologa pārraudzības īstenošanu.
 • Izcilas komunikācijas prasmes ar bērniem un pieaugušajiem.
 • Valsts valodas prasmes.
 • Spēja patstāvīgi plānot, organizēt darbu, kā arī strādāt komandā.
 • Atbildības sajūta, precizitāte, radošums.

Piedāvājam:

 • Stabilu, atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu.
 • Iespēju regulāri pilnveidot profesionālo pieredzi.
 • Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu (bruto) 1120 euro pirms nodokļu nomaksas.
 • Darba slodze – pilna laika darbs.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Darba gaitas apraksts (Curriculum Vitae), vēlams pēc Europass formas.
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumentus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu var sūtīt uz e-pastu: sd@jekabpils.lv, vai iesniegt personīgi Jēkabpils novada Sociālajā dienestā Jaunā ielā 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (123.kab) līdz 2024.gada 30.aprīlim plkst.12.00.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils novada Sociālais dienests informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.

Papildus informācija zvanot uz tālruņa numuru 26829131

Pretendentiem jāpiesakās līdz