Atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina kapitālsabiedrība SIA “Jēkabpils pakalpojumi”. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 2021. gada 1. janvāra Jēkabpils pilsētas administatīvajā teritorijā ir 19.36 Eur/m3, ar PVN 23.43 Eur/m3

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks Jēkabpils pilsētas privātmāju īpašniekiem aplūkojams šeit: https://www.jekpak.lv/lv/pakalpojumi/atkritumu-savaksana-un-parvadasana/?lpp=3

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā” https://likumi.lv/ta/id/264205-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-jekabpils-pilseta.

Uzņēmums SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pilsētas teritorijā nodrošina plašas atkritumu šķirošanas iespējas, -  ikvienā daudzdzīvokļu namu sadzīves atkritumu laukumā ir izvietoti arī šķirošanai paredzētie atkritumu konteineri. Lai radītu ērtu atkritumu šķirošanas infrastruktūras pieejamību Jēkabpils privātmāju īpašniekiem, pilsētas teritorijā ir izveidoti vairāki atkritumu šķirošanas punkti arī dzīvojamo māju mikrorajonos un citos punktos. Visa aktuālākā informācija par šķirošanas punktiem un to, kā pareizi šķirot atkritumus Jēkabpilī pieejama šeit: https://www.jekpak.lv/lv/pakalpojumi/atkritumu-savaksana-un-parvadasana/

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijā Zemgales ielā 24/1 atrodas atkritumu šķirošanas laukums. Laukuma darba laiks darba dienās no 7:00 līdz 19:00., brīvdienās un svētku dienās no 8:00 līdz 16:00 Vairāk par atkritumu šķirošanas laukumu var uzzināt šeit: https://www.jekpak.lv/lv/pakalpojumi/atkritumu-savaksana-un-parvadasana/

Ja privātmāju iedzīvotāji vēlas mainīt līguma nosacījumus, to var darīt gan personīgi ierodoties SIA “Jēkabpils pakalpojumi” Zemgales ielā 24/1, gan ierosinājumu sūtot uz jekpak@jekpak.lv. Savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkritumu izvešanas nosacījumus var mainīt vienojoties ar ēkas apsaimniekotāju.

Izmaiņu datums 06.08.2020. 15:27