Publikācijas datums:
JPP 2016/73
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
1.,2.,3.daļa- SIA "JTES", 4.daļa- SIA "JTES, ZS "AVOTIŅI", SIA "Garšu galerija"