Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  10.08.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  06.04.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 24…
  Statuss:
  Realizētie
  26.03.2018.
  SIA “ Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis šī gada 26. martā parakstīja  ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu , kurā vienojās par kārtību projekta “Videi…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  23.03.2018.
  2017.gada 23.martā ir noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp Valsts izglītības satura centru, Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils 3.vidusskolu par ES struktūrfondu projekta Nr.8.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura…
  Statuss:
  Realizētie
  08.03.2018.
  Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas…
  Statuss:
  Realizētie
  05.03.2018.
  Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas Jēkabpils pilsētas…
  Statuss:
  Realizētie
  01.03.2018.
  Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās 2019. gada 7. februārī jaunā redakcijā izteikts atlases nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.02.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt…
  Statuss:
  Realizētie
  29.11.2017.
  Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus…
  Statuss:
  Realizētie
  10.11.2017.
  Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši…