Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  02.10.2017.
  2017. gada 2. oktobrī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  19.04.2017.
  2017. gada 19. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" īstenošanu,…
  Statuss:
  Realizētie
  01.04.2017.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 3. aprīlī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam ir parakstījusi partnerības līgumu ar Ludzas pilsētas pašvaldību un Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku par…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.03.2017.
  Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), paredzot iesaistīt vismaz 80% Latvijas pašvaldību, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.01.2017.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā sadarbības partneris ir iesaistījusies Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotajā ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.01.2017.
  Jēkabpils pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, …
  Statuss:
  Realizētie
  28.09.2016.
    Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās…
  Statuss:
  Realizētie
  08.02.2016.
  08.02.2016. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2015.gada 14.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/001 ,,Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.07.2015.
  PROJEKTS “Atver sirdi Zemgalē” Programma: Izaugsme un nodarbinātība. Specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2 „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.09.2014.
  Projekts "PROTI un DARI!" Programma: Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”. Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to…