Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizētie
  08.07.2019.
  Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījuši Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāna izstrāde Dienvidsusējai…
  Statuss:
  Realizētie
  11.03.2019.
  Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.02.2019.
  Apstiprināts projekts ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ (Nr. 8.1.2.0/18/I/007) 27.02.2019. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) 2019.gada 5.februārī ir apstiprinājusi Jēkabpils…
  Statuss:
  Realizētie
  06.02.2019.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 6.februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/012 “PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Projekta īstenošanas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  27.12.2018.
  Parakstīta vienošanās par projekta ,,Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.-2021.gadā’’ īstenošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 27.decembrī ir…
  Statuss:
  Realizētie
  29.10.2018.
  Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar…
  Statuss:
  Realizētie
  22.10.2018.
  Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot…
  Statuss:
  Realizētie
  05.10.2018.
  Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  10.08.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  06.04.2018.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 24…