Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00134 Projekta nosaukums: Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā,…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  04.09.2023.
  LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS Projekts "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā "Laukezers"" Nr. 1-08/66/2023 Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 30.08.2025. Finansējums Projekta…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.06.2023.
  Projekts Nr. Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/008 Bezemisiju autobusa iegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītojamo mobilitātes nodrošināšanai, veicinot skolu tīkla sasniedzamību Projekta mērķis: Uzlabot Jēkabpils novada pašvaldības autonomo funkciju…
  Statuss:
  Realizētie
  01.06.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF03-000018 Jēkabpils novada pašvaldības vides speciālistu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana un papildināšana 2023.gadā zivju resursu aizsardzībai novada ūdenstilpēs Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  31.05.2023.
  LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2 Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 31.12.2023. (8 mēneši) Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV) Projekta…
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF01-000010 "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ildzenīkam (Ildzenieku ezeram), Baltezeram (Timsmales ezeram) un Marindzes (Marinzejas) ezeram" Projekta tiešais mērķis: Izstrādāt zivsaimnieciskās…
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000009 "Sabiedrības informēšana un izglītošana par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, pētījumiem, aizsardzību un pavairošanu, veidojot tematisku publikāciju ciklu Jēkabpils reģionālajā laikrakstā" …
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000010 "Sabiedrības informēšana par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, uzstādot informatīvos stendus un planšetes pie Baļotes ezera, Saukas ezera un Radžu ūdenskrātuves" …