Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  2023.gada 12.decembrī Jēkabpils novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. Nr. 2.1.3.2/1/23/I/001 “Plūdu risku novēršana Jēkabpilī” īstenošanu. Projekta galvenās darbības ir Daugavas kreisā un…
  28.06.2024.
    Uzsākta Projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/010 “Atbalsta pasākumu nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Jēkabpils novadā” īstenošana Jēkabpils novada pašvaldība šī gada 19. jūnijā ar Centrālo…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00060 Projekta nosaukums: Iepazīsti parku tumsā | Know the park in the dark Saīsinātais nosaukums: Park in the…
  15.05.2024.
  ZIVJU RESURSU PAPILDINĀŠANA JĒKABPILS NOVADA ŪDENSTILPĒS 2024.GADĀ Zivju fonda izsludināto projektu konkursā Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu trīs iesniegtajiem projektiem pasākumā "Zivju resursu pavairošana un…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  No 2023.g. novembra līdz 2026. g. oktobrim Jēkabpils novada pašvaldība īsteno INTERREG BSR programmas projektu StartSun -  Startapi saules energokopienām (Start-ups for Solar Energy Communities) Projektā iesaistīti 13 partneri no 4 Baltijas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.- 2027.gadam Projekta numurs: LL-00061 Projekta nosaukums: "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā"/…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs: LL-00134 Projekta nosaukums: Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā,…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  08.11.2023.
  Projekts N.r 3.1.2.1.i.0/1/234/I/CFLA/021 “Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Jaunajā ielā 79E, Jēkabpilī” Projekta mērķis ir īstenot vides pieejamības nodrošināšanas pasākumus Jēkabpils novada pašvaldības ēkā, kurā tiek sniegti valsts…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  04.09.2023.
  LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS Projekts "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā "Laukezers"" Nr. 1-08/66/2023 Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 30.08.2025. Finansējums Projekta…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.06.2023.
  Projekts Nr. Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/008 Bezemisiju autobusa iegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītojamo mobilitātes nodrošināšanai, veicinot skolu tīkla sasniedzamību Projekta mērķis: Uzlabot Jēkabpils novada pašvaldības autonomo…