Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  29.04.2021.
  ENI-LLB-1-108 Nosaukums: “Rediscover the roots of regions” Programma: Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība Projekta īstenošanas periods: 14.05.2019. – 13.11.2021. (30 mēneši) …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.  Projekta “Zaļās klases izveide “Rites…
  Statuss:
  Realizētie
  Projekts “Infrastruktūras pilnveidošana -iedzīvotāju drošumspējas palielināšanai Salas novadā” (Nr.21-05-AL24-A019.2201-000003) īstenots, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada viesu drošību. Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” teritorijā…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  03.01.2021.
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas…
  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  24.11.2020.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 4.novembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/19/I/004 “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Projekta…
  Statuss:
  Realizētie
  15.09.2020.
  Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījusi Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus inventāra iegādei zivju resursu aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs, piesaistot 5664.77 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 2020.97 eiro…
  LEADER programmas atbalstīts  apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves…
  LEADER programmas atbalstīts apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”…
  LEADER programmas atbalstīts apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 8.rīcība „Radošās rezidences” projekts  „Radošās…