Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  30.07.2021.
  Projekta Nr. un nosaukums “The Knowledge of Languages – a World without Borders”, nr. 2020-1-LV01-KA201-077558 Fonda nosaukums: Erasmus + Atbalsta pasākums: Pamatdarbība nr. 2 (KA 2) - Stratēģiskā partnerība skolu izglītības sektorā Īstenošanas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  15.07.2021.
  Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu projektā “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” Jēkabpils pilsētas pašvaldība un SIA “Jēkabpils PMK” jūlija sākumā parakstīja iepirkuma līgumu par būvdarbu veikšanu…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko…
  Statuss:
  Realizētie
  01.07.2021.
  Projekta Nr. un nosaukums Projekts Nr. LLI-199 Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju (Travel smart – visit Lithuania and Latvia) Fonda nosaukums Eiropas Reģionālās attīstības…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.07.2021.
  Apstiprināts projekts Jēkabpils jauniešiem  #piedzīvot Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi pozitīvu ziņu, ka projekts jauniešiem “#piedzīvot” ir apstiprināts! Projekta mērķis veicināt Jēkabpils jauniešu kopienas attīstīšanu, īstenojot…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  25.05.2021.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” īstenošanu, laika posmā no…
  Statuss:
  Realizētie
  25.05.2021.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Eiropas Sociālā fonda projekts „Sociālās integrācijas atbalsta mehānismi” (Nr. 2009/0328/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/016) Projekta mērķis: ir veicināt bērnu un…
  Statuss:
  Realizētie
  25.05.2021.
  Ieguldījums tavā nākotnē „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030) Projekta mērķis: ir attīstīt Jēkabpils…
  Statuss:
  Realizētie
  02.05.2021.
  Projekts “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”, (AttractiveFORyou), LLI-211 tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  29.04.2021.
  ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide" (Struve) Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-477 ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks”…