Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko…
  Statuss:
  Realizētie
  01.07.2021.
  Projekta Nr. un nosaukums Projekts Nr. LLI-199 Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju (Travel smart – visit Lithuania and Latvia) Fonda nosaukums Eiropas Reģionālās attīstības…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.07.2021.
  Apstiprināts projekts Jēkabpils jauniešiem  #piedzīvot Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi pozitīvu ziņu, ka projekts jauniešiem “#piedzīvot” ir apstiprināts! Projekta mērķis veicināt Jēkabpils jauniešu kopienas attīstīšanu, īstenojot…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  25.05.2021.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” īstenošanu, laika posmā no…
  Statuss:
  Realizētie
  25.05.2021.
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Eiropas Sociālā fonda projekts „Sociālās integrācijas atbalsta mehānismi” (Nr. 2009/0328/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/016) Projekta mērķis: ir veicināt bērnu un…
  Statuss:
  Realizētie
  25.05.2021.
  Ieguldījums tavā nākotnē „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/030) Projekta mērķis: ir attīstīt Jēkabpils…
  Statuss:
  Realizētie
  02.05.2021.
  Projekts “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”, (AttractiveFORyou), LLI-211 tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  29.04.2021.
  ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide" (Struve) Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-477 ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks”…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  29.04.2021.
  ENI-LLB-1-108 Nosaukums: “Rediscover the roots of regions” Programma: Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība Projekta īstenošanas periods: 14.05.2019. – 13.11.2021. (30 mēneši) …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.  Projekta “Zaļās klases izveide “Rites…