Statuss:
Realizācijā esoši
ERAF logo

Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu projektā “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība un SIA “Jēkabpils PMK” jūlija sākumā parakstīja iepirkuma līgumu par būvdarbu veikšanu pašvaldības ēkā Jaunā iela 39I, Jēkabpilī. Ēkas atjaunošanas un siltināšanas būvdarbi sāksies jau šovasar, un tiem noteikts termiņš 300 kalendārās dienas, ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā.

Būvdarbu līgums paredz ēkas ārsienu, pamatu, jumta siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, apkures un ventilācijas sistēmu pārbūvi, kā arī ēkas iekštelpu atjaunošanu un pielāgošanu sociālo pakalpojumu sniegšanai, jo pēc projekta īstenošanas ēkā tiks izvietots Jēkabpils pilsētas sociālais dienests, dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un specializētās darbnīcas.

Būvdarbu izmaksas tiks finansētas projekta Nr.4.2.2.0/18/I/066 “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.

15.07.2020.

Jaunā iela 39i