Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  15.12.2022.
  Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu. Projekta tiešais mērķis: Papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā…
  Statuss:
  Realizētie
  Biedrība “TERRA NOVA VITAE” 2022. gada jūnijā Jēkabpils 2.vidusskolā īstenoja piecu aktivitāšu projektu “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” Projekta ietvaros, lai atvērtu jauniešu iekšējo potenciālu, izmantojot radošuma un radītspējas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Jēkabpils novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. – 31.10.2023…
  Projekta Nr. un nosaukums: 22-05-AL24-A019.2201-000005 “Skatu platformas izveide Rubenes pagastā Jēkabpils novadā” Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Atbalsta pasākums: 19.2 “Darbības…
  01.04.2022.
  Finansējums Projekta kopējās izmaksas 11495,00 EUR, no tiem: Zivju fonda finansējums  – 9885,70 EUR Jēkabpils novada pašvaldība  – 1609,30 EUR Projekta mērķis ir izstrādāt Viesītes ezera un Radžu ūdenskrātuves…
  01.04.2022.
  Finansējums Projekta kopējās izmaksas 25699,32 EUR, no tiem: Zivju fonda finansējums  –  18704.10 EUR Jēkabpils novada pašvaldības finansējums - 6995,22 EUR Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un…
  01.04.2022.
  Finansējums Projekta kopējās izmaksas 6897,00 EUR, no tiem: Zivju fonda finansējums  – 6138,33 EUR Jēkabpils novada pašvaldība  – 1758,67 EUR Projekta mērķis ir izstrādāt Piksteres ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas…
  Projekta numurs: 22-05-AL24-A019.2201-000003 Projekta mērķis: dažādot aktīvās atpūtas infrastruktūras piedāvājumu ģimenēm ar bērniem Kūku pagastā, radot saistošu un drošu vidi brīvā laika pavadīšanai bērniem vecumā no 5 līdz 14 gadiem. …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 šajā mācību gadā viens no galvenajiem uzdevumiem ir darbs ar izglītojamo vecākiem. Lai atbalstītu pedagogus karjeras konsultantus šajā, ne vieglajā…