Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizētie
  01.06.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF03-000018 Jēkabpils novada pašvaldības vides speciālistu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana un papildināšana 2023.gadā zivju resursu aizsardzībai novada ūdenstilpēs Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  31.05.2023.
  LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2 Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 31.12.2023. (8 mēneši) Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV) Projekta…
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF01-000010 "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ildzenīkam (Ildzenieku ezeram), Baltezeram (Timsmales ezeram) un Marindzes (Marinzejas) ezeram" Projekta tiešais mērķis: Izstrādāt zivsaimnieciskās…
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000009 "Sabiedrības informēšana un izglītošana par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, pētījumiem, aizsardzību un pavairošanu, veidojot tematisku publikāciju ciklu Jēkabpils reģionālajā laikrakstā" …
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000010 "Sabiedrības informēšana par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, uzstādot informatīvos stendus un planšetes pie Baļotes ezera, Saukas ezera un Radžu ūdenskrātuves" …
  Projekta nosaukums: Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Jēkabpils novada Cīruļu ciemā Projekta Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000004 Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu Jēkabpils novada Cīruļu ciemā. Projekta ietvaros…
  15.12.2022.
  Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu. Projekta tiešais mērķis: Papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā…
  Statuss:
  Realizētie
  Biedrība “TERRA NOVA VITAE” 2022. gada jūnijā Jēkabpils 2.vidusskolā īstenoja piecu aktivitāšu projektu “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” Projekta ietvaros, lai atvērtu jauniešu iekšējo potenciālu, izmantojot radošuma un radītspējas…