Statuss:
Realizētie
Eiropas sociālais fonds

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 6.februārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/012 “PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 11 mēneši: no 2019. gada 6.februāra līdz 2020. gada 5. janvārim.

Projekta mērķis ir sekmēt Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu samazinot primārās enerģijas patēriņu. Lai novērstu konstatētās ēkas energoefektivitātes problēmas par projekta finansējumu tiks veikta malkas katlu nomaiņa pret granulu katliem, ēku ārsienas siltinātas ar siltumizolācijas materiālu, pamatu un cokola sienu papildus siltināšana ar ekstrudēta putu polistirola plātnēm, pirmā stāva grīdas siltināšana no pagraba puses, savietotā jumta konstrukcijas papildsiltināšana paredzēta ar cieto akmens vati. Tiks veikta visu logu nomaiņa uz jauniem PVC logiem un ārdurvju nomaiņa, mehāniskās ventilācijas izbūve, savukārt esošais apgaismojums tiks nomainīts pret energoefektīvu LED apgaismojumu. Tiks veikti arī papildus darbi, lai atjaunotu ūdensvada un kanalizācijas tīklus, elektrotīklus un labiekārtotu teritoriju. Teritorijā tiks atjaunots segums un bērnu nojumes ar jaunākām rotaļu iekārtām, kā arī iestādīti jauni koki un apstādījumi.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 1 504 578.70 EUR, no kuriem 447 205,00 EUR ir paredzētais Eiropas Reģionālā attīstības Fonda finansējums, 23 357,84 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 70 127,97 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 963 887,89 EUR.

Sanita Lapiņa
Projektu vadītāja