Mēnešalga:
1443 eiro
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
"Mežmalas", Antūži, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5209

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000024205) izsludina konkursu uz Antūžu pamatskolas direktora amatu

Amata prasības: 

 1. Atbilstība Izglītības likuma 30.panta 4 daļas prasībām.
 2. Izglītība atbilstoša Izglītības likumā un. Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.
 3. Vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 4. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā.
 5. Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām.

Amata kompetences:

 1. Attiecību veidošana un uzturēšana.
 2. Plānošana un organizēšana.
 3. Konceptuālā domāšana.
 4. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 5. Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 6. Komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Antūžu pamatskolas attīstības vīzija (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000).
 2. Dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae).
 3. Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
 4. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā).
 5. Pašnovērtējums par jebkurām no Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodas apguvei.
 6. Apliecinājums, ka neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
 7. Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai var gūt pārliecību par kandidāta atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 31.decembrim Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads vai nosūtīt uz adresi Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jekabpils novads, LV-5201, vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta adresi pasts@jekabpils.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz