Mēnešalga:
līdz 1475 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā  Būvvaldes arhitektu (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie pienākumi:

 1. Nodrošināt būvniecības tiesiskuma ievērošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. Pārraudzīt arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu, ciktāl tas attiecas uz būves iekļaušanos ainavā un pilsētvidē;
 3. Izskatīt būvniecības ieceres, pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 4. Strādāt ar “Būvniecības informācijas sistēmu” (BIS) un datu bāzēm.

 

Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras studiju programmā
 2. Arhitekta patstāvīgās prakses sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 3. Vismaz divu gadu darba pieredze arhitekta darbā, kas saistīta ar būvprojektu izstrādi un būvniecības normatīvo aktu pielietošanu;
 4. Zināšanas ar būvniecības nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā;
 5. Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
 6. Labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, BIS portālā vai BIS 2 profilā un biroja tehniku;
 7. B kategorijas autovadītāja apliecība;

 

Piedāvājam:

1.  Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;

2.  Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

3.  Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;

4.  Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1475 eiro apmērā;

 

Pieteikumam jāsatur:

1.Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2.Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 

Pieteikums  līdz 2022.gada 20.janvārim jāiesniedz Jēkabpils novada Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv 

 

Tālrunis informācijai 65231005

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz