Mēnešalga:
līdz 1647 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

 

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā  Būvvaldes būvinspektoru (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie pienākumi:

 1. Nodrošināt būvniecības tiesiskuma ievērošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. Veikt būvdarbu administratīvo prasību ievērošanas kontroli, tai skaitā nodrošināt ekspluatācijā nodotu ēku uzraudzības kontroli;
 3. Pieņemt būves ekspluatācijā.

 

Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 2. Patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā (turpmāk – būvspeciālista sertifikāts);
 3. Pēdējo divu gadu laikā nav izteikts vairāk nekā viens brīdinājums vai nav apturēta vai anulēta būvspeciālista sertifikāta darbība (izņemot gadījumu, ja būvspeciālista sertifikāta darbība bija apturēta vai anulēta, pamatojoties uz personas iesniegumu);
 4. Pēdējo piecu gadu laikā nav sodīts par 19.08.2021 noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” 3. pielikumā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar profesionālo pienākumu veikšanu.
 5. Būvspeciālists ir reģistrēts būvinspektoru reģistrā vai arī tam ir visi priekšnosacījumi, lai to varētu reģistrēt būvinspektoru reģistrā;
 6. Zināšanas ar būvniecības nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā;
 7. Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
 8. Labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, “Būvniecības informācijas sistēma” (BIS) portālā vai BIS 2 profilā un biroja tehniku;
 9. B kategorijas autovadītāja apliecība;

 

Piedāvājam:

1.  Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;

2.  Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

3.  Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;

4.  Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1647 eiro apmērā;

 

Pieteikumam jāsatur:

1.Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2.Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 

Pieteikums  līdz 2022.gada 20.janvārim jāiesniedz Jēkabpils novada Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv 

 

Tālrunis informācijai 65231005

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

Pretendentiem jāpiesakās līdz