Mēnešalga:
līdz 1475 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā Ceļu būvinženieri Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē

Galvenie pienākumi:

 1. Veikt ar pašvaldības autoceļu un ielu saistītās dokumentācijas uzturēšanu un aktualizēšanu;
 2. Izstrādāt un sagatavot satiksmes organizācijas izmaiņām nepieciešamos dokumentus, t.sk. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmas;
 3. Būvniecības ieceru izskatīšana un saskaņošana, Tehnisko noteikumu un atzinumu sagatavošana un izsniegšana Būvniecības informācijas sistēmā;
 4. Veikt pašvaldības īpašumā esošo teritoriju, ceļu, ielu, veloceliņu, ietvju apsekošanu un uzraudzību novada administratīvajā teritorijā;
 5. Organizēt pašvaldības pasūtījumus un sagatavot dokumentus, kas nepieciešami esošo ceļu/ielu periodiskai uzturēšanai;
 6. Piedalīties ceļu un ielu remontdarbu iepirkumu specifikācijas sagatavošanā.
 7. Sagatavot rakšanas atļaujas;
 8. Kontrolēt ceļu ikdienas uzturēšanas darbu kvalitāti un pieņemt veiktos darbus no uzturētāja;
 9. Izskatīt un sagatavot atbildes uz iesniegumiem ceļu infrastruktūras jautājumos.

 

Prasības pretendentiem:

 1. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība transportbūvju, būvniecības vai citā inženierzinātņu specialitātē. Transportbūvju specialitāte tiks uzskatīta par priekšrocību.
 2. Precizitāte un atbildības izjūta, spējas strādāt komandā.
 3. Iemaņas darbā ar MS Office programmām.
 4. B kategorijas autovadītāja apliecība .

 

Piedāvājam:

1.         Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;

2.         Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

3.         Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;

4.         Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1475 eiro apmērā;

5.         Darba uzsākšanas laiks -2022.jūlijs

 

Pieteikumam jāsatur:

1. Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 

 

Pieteikums  līdz 2022.gada 30.jūnijam jāiesniedz Jēkabpils novada attīstības pārvaldē,  Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv

 

Tālrunis informācijai 29359849

 

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz