Mēnešalga:
līdz 1167 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

 

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā  juristu Attīstības pārvaldē (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie pienākumi:

1. Sniegt atzinumus un konsultācijas Iestādes darbiniekiem;

2. Sagatavot līgumu projektus, citus dokumentus un tiesību aktus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

3. Pārbaudīt iesniegto dokumentu un līgumu atbilstību tiesību aktiem.

4. Sekot līdzi politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu projektiem, sniegt priekšlikumus par tiem un informēt par to Pārvaldes vadītāju, iestādes darbiniekus.

5. Atbilstoši dotajam uzdevumam pārstāvēt Pārvaldi tiesvedības procesos, sagatavot tiesvedības dokumentus;

6. Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus,  sagatavot atbildes un atzinumus.

7. Amata kompetences, bet ne tikai ietvaros sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdēs.

8. Sagatavot līgumu projektus, citus dokumentus un tiesību aktus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Prasības pretendentiem:

  1. Otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinībās
  2. Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  3. Atsaucīgs, godīgs, atbildīgs, disciplinēts un vērsts uz attīstību,
  4. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;

 

Piedāvājam:

1.  Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;

2.  Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

3.  Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;

4.  Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1167 eiro apmērā;

 

Pieteikumam jāsatur:

1.Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2.Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 

Pieteikums  līdz 2022.gada 20.janvārim jāiesniedz Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv

 

Tālrunis informācijai: 25671222

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

Pretendentiem jāpiesakās līdz