Mēnešalga:
no 1330 līdz 1480 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) izsludina konkursu uz  jurista amatu Juridiskajā nodaļā (uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

1. Sagatavot līgumus, iekšējos, ārējos normatīvos aktus un citus dokumentus;

2. Pārbaudīt iesniegto dokumentu un līgumu atbilstību tiesību aktiem.

3. Veikt domes lēmumu projektu tiesiskuma pārbaudi.

4. Sniegt atzinumus un konsultācijas domei, komitejām, komisijām, darba grupām un pašvaldības iestāžu darbiniekiem;

5. Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus,  sagatavot atbildes un atzinumus;

6. Piedalīties strīdu izskatīšanā. Pārstāvēt pašvaldības intereses valsts un pašvaldību institūcijās. Sastādīt tiesvedības dokumentus.

 

Prasības pretendentiem:

 1. Otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 3. Prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt tiesību normas;
 4. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā.

5. Prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu, interesantu  un dinamisku darbu profesionāļu komandā;
 2. Izaicinošus darba uzdevumus;
 3. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu no 1330 līdz 1480 euro apmērā;
 4. Profesionālus, zinošus un pretimnākošus kolēģus;
 5. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 6. Veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādātiem 3 mēnešiem;
 7. Dalību dažādos korporatīvos kolektīva saliedēšanās pasākumos.

 

Pieteikumam jāsatur:

1. Dzīves gaitas apraksts CV;

2. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs.

 

Pieteikums  līdz 2023.gada 27.septembrim jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv

Tālrunis informācijai: 28447413.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

Pretendentiem jāpiesakās līdz