Mēnešalga:
720 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Skolas iela 2, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde (reģistrācijas numurs 40900009295) izsludina atklāto konkursu uz Salas Tautas nama kultūras pasākumu organizatora amatu (uz nenoteiktu laiku) 1 slodze

darba vieta Skolas ielā 2, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā, LV5230

Galvenie darba pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, kontrolēt šiem mērķiem iedalīto līdzekļu izlietojumu.
 2. Sagatavot pasākumu plānus;
 3. Nodrošināt izrāžu un koncertprogrammu veiksmīgu norisi, nodrošināt izrāžu un koncertprogrammu kvalitāti, izstrādāt atsevišķus scenārijus un nodrošināt to izpildi;
 4. Sastādīt pasākumu finanšu tāmes;
 5. Veidot sadarbību ar masu mēdijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm, nodrošināt pasākumu reklāmas kampaņu;
 6. Analizēt sabiedrības intereses un faktorus, kas ietekmē kultūras pasākumu pieprasījumu, sagatavot priekšlikumus pasākumu piedāvājuma uzlabošanai;
 7. Sagatavot atskaites autortiesību aģentūrai, nodrošināt autortiesību ievērošanu sarīkojumos.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu vadībā, humanitārajās zinātnēs vai radniecīgā jomā;
 2. Pieredze 2 gadi ar kultūras jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze; 
 3. Pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā;
 4. Zināšanas par kultūras darba menedžmentu, kultūras mārketinga pētīšanas metodēm, kultūras attīstības likumsakarībām, pasākumu scenāriju rakstīšanas metodēm un formām, kultūras projektu izstrādes kārtību;
 5. Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 6. Spēja noteikt prioritātes organizēt un plānot darbu;
 7. Konceptuālā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, radošums un pašiniciatīva;
 8. Izcila latviešu valoda;
 9.  Prasme lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 10.  B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Atalgojums: 720,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu;
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2022.gada 22.augustam

Pretendentiem jāpiesakās līdz