Mēnešalga:
līdz 1190 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) aicina darbā Referentu nevalstisko organizāciju darba jautājumos Attīstības pārvaldē (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

1. Atbilstoši amata kompetencei nodrošināt sabiedrības iesaisti ar Jēkabpils novada attīstību saistītu lēmumu pieņemšanā un veicināt Jēkabpils novada iedzīvotāju līdzdalību pilsētvides un lauku vides attīstībā;

2. Iniciēt Pašvaldības projektu izstrādi, izstrādāt projekta koncepciju, projektu sagatavošanu amata kompetences ietvaros;

3. Veicināt sadarbību un uzturēt komunikāciju ar nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības interešu grupām, nodrošinot nevalstisko organizāciju un sabiedrības interešu grupu konsultēšanu par Jēkabpils novada attīstības procesiem;

4. Piedalīties vietēja vai starptautiska līmeņa projektos un pasākumos, kas saistīti ar sabiedrības līdzdalību novada attīstības procesos;

5. Organizēt un koordinēt vietēja un starptautiska līmeņa iniciatīvas pasākumus, kas saistīti ar novada attīstību un sabiedrības līdzdalību.

 

Prasības pretendentiem:

  1. Otrā līmeņa augstākā izglītība;
  2. Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  3. Atsaucīgs, godīgs, atbildīgs, disciplinēts un vērsts uz attīstību,
  4. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;

 

Piedāvājam:

1.  Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;

2.  Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

3.  Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;

4.  Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1190 eiro apmērā;

 

Pieteikumam jāsatur:

1.Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2.Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 

Pieteikums  līdz 2022.gada 21.janvārim jāiesniedz Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv

 

Tālrunis informācijai: 25671222

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

Pretendentiem jāpiesakās līdz