Mēnešalga:
1095 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada Sociālais dienests (reģistrācijas numurs 40900038152) izsludina konkursu uz Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem sektora sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem amatu

Darba vieta: Jaunā iela 39I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Galvenie amata pienākumi:

 • identificēt sociālās problēmas un noteikt klientu vajadzības;
 • izstrādāt kopīgi ar klientiem intervences plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām ar mērķi uzlabot vai attīstīt klienta sociālas iemaņas, motivēt viņus pārmaiņām, slēgt sadarbības līgumus un vadīt tajā paredzēto uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt klientiem nepieciešamo speciālistu pakalpojumus, veicināt klientu līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sadarbojoties ar Dienesta un citu valsts un pašvaldības institūciju darbiniekiem;
 • organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrēto indivīdu, sociālo grupu, kopienu vai sabiedrības sociālo problēmu risināšanā;
 • sniegt psihosociālo atbalstu;
 • izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā, vai darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbilstoša sociālā pakalpojuma iespējas;
 •  iekārtot klientu lietas, apkopojot tajās informāciju par klientu, viņa ģimenes stāvokli, sociālo situāciju, materiālo stāvokli u.tml.;
 •  sagatavot atzinumus bāriņtiesai, citām valsts un pašvaldību institūcijām pēc pieprasījuma, nepieciešamības gadījumā, piedalīties Jēkabpils novada Bāriņtiesas sēdēs aprūpes un aizgādības tiesību jautājumos, kā arī pārstāvēt klientu intereses citās valsts institūcijās un pašvaldību iestādēs atbilstoši pilnvarojumam un kompetencei;
 • analizēt sociālo problēmu cēloņus, sniegt priekšlikumus sociālo problēmu risināšanai.

Prasības amata pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • vēlama darba pieredze sociālā darba jomā;
 • izpratne par sociālās sfēras normatīvo regulējumu;
 • labas komunikācijas un motivēšanas spējas, empātija, klausīšanās prasmes;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • stabilu, atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā organizācijā;
 • neatsveramu un pilnvērtīgu pieredzi;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • veselības apdrošināšanu;
 • atalgojumu 1095 euro.

Pretendents aicināts iesniegt:

 • Darba gaitas aprakstu (Curriculum Vitae), vēlams pēc Europass forrmas;
 • izglītības dokumentus;
 • motivācijas vēstuli.

    Dokumentus iesniegt Jēkabpils novada Sociālajā dienestā (Jaunā iela 39 I, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201) lietvedei (123. kabinets) vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pastu: sd@jekabpils.lv līdz 2023. gada 9.jūnijam plkst.14:00.

    Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Jēkabpils novada Sociālais dienests informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.

 

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz