Mēnešalga:
780 eiro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde (reģistrācijas numurs 40900009295) izsludina atklāto konkursu uz Sēlpils Tautas nama vadītāja amatu (uz noteiktu) 1 slodze

darba vieta Pētera Barisona ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā, LV5232

Galvenie darba pienākumi:

 1. Nodrošināt, plānot, organizēt un vadīt Sēlpils Tautas nama darbu atbilstoši iestādes stratēģijai, misijai un mērķiem;
 2. Veikt finanšu resursu plānošanu, sastādīt Sēlpils Tautas nama budžeta tāmi un koordinēt budžeta efektīvu izlietojumu;
 3. Organizēt Sēlpils Tautas nama saimnieciskos jautājumus un nodrošināt to izpildi;
 4. Sagatavot dokumentu projektus iestādes vadības un saimnieciskajos jautājumos.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā izglītība kultūras nozarē, humanitārajās zinātnēs vai radniecīgā jomā;
 2. Pieredze vadošā amatā vismaz 3 gadi ar kultūru jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze; 
 3. Pieredze iestādes finanšu plānošanā un izlietošanas kontrolē;
 4. Pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā;
 5. Zināšanas par iestādes darba organizēšanu (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 6. Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 7. Prasmes vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot rīcību, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 8. Spēja noteikt prioritātes organizēt un plānot darbu;
 9. Konceptuālā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, radošums un pašiniciatīva;
 10. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 11. Izcila latviešu valoda;
 12. Prasme lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 13. B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Atalgojums: 780,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu;
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2022.gada 22.augustam

Pretendentiem jāpiesakās līdz