Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  01.07.2021.
  Apstiprināts projekts Jēkabpils jauniešiem  #piedzīvot Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi pozitīvu ziņu, ka projekts jauniešiem “#piedzīvot” ir apstiprināts! Projekta mērķis veicināt Jēkabpils jauniešu kopienas attīstīšanu, īstenojot…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  25.05.2021.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” īstenošanu, laika posmā no…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  29.04.2021.
  ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide" (Struve) Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-477 ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks”…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  29.04.2021.
  ENI-LLB-1-108 Nosaukums: “Rediscover the roots of regions” Programma: Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība Projekta īstenošanas periods: 14.05.2019. – 13.11.2021. (30 mēneši) …
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.  Projekta “Zaļās klases izveide “Rites…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  03.01.2021.
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  24.11.2020.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 4.novembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/19/I/004 “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu. Projekta…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  12.08.2020.
  2020.gada 6. augustā ir noslēgta vienošanās ar Centralo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/19/I/009  - "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  06.08.2020.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020. gada 6. augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/008 “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanu. Projekta mērķis…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
    Projekta Nr. un nosaukums: "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā un Asares pagastā", Līguma Nr. 9.3.1.1/18/I/013 Fonda nosaukums: Eiropas…