Statuss:
Realizētie
KPFI logo

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Auseklītis’’, Dūmu ielā 1 un Krustpils kultūras namā, Rīgas ielā 212, Jēkabpilī veicot vienas ēkas fasādes vienkāršotu renovāciju energoefektivitātes paaugstināšanai un otras- rekonstrukcijas pasākumus.

Renovācijas un rekonstrukcijas galvenais mērķis ir nodrošināt pēc iespējas augstāku ēkas energoefektivitāti, padarot to atbilstošu spēkā esošajiem LBN un citām mūsdienu prasībām. Tādā veidā tiktu iegūti divi labumi – gan tiks patērēts mazāk enerģijas un sekojoši arī mazāk tiks ietekmēta apkārtējā vide, gan samazināsies izdevumi par ēku apkuri aukstajā sezonā.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta ,, Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana’’ ietvaros, atsaucoties uz energoauditu ierosinājumiem turpmākai rīcībai energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, tika veikti:

  • ēku ārsienu un pagrabu pārsegumu siltināšana;
  • jumta un bēniņu siltināšana;
  • apkures sistēmas modernizēšana un citas būtiskas aktivitātes.

Īstenojot piedāvātos energoefektivitāti uzlabojošos pasākumus, tika samazināts enerģijas patēriņš abās ēkās kopā vairāk kā par 57% un CO2 emisiju samazināšana tiek prognozēta 63,5 % apmērā no pašreizējiem aprēķiniem, kas nepārprotami samazinās ēku uzturēšanas izmaksas un uzlabos to tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu, kur ieguvēji ir gan iedzīvotāji un pašvaldība kopumā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 140 141.69 Ls , no kurām attiecināmās izmaksas ir 692 060.01 Ls. Finanšu instrumenta finansējums no attiecināmajām izmaksām- 588251.01 Ls un Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 551 890.74 Ls, no kurām attiecināmās izmaksas ir  103 809 Ls un neattiecināmās izmaksas ir 448 081.74.

Projekta maksimāla efekta nodrošināšanai ir izstrādāta visa projektam nepieciešamā tehniskā dokumentācija.