Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014…
  Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par pašvaldības ceļa Nr. 2 - 8 “Asare - Vilkupīte” (0,00 km – 1,50 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000018 “Pašvaldības grants ceļa Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  12.08.2020.
  2020.gada 6. augustā ir noslēgta vienošanās ar Centralo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/19/I/009  - "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
  06.08.2020.
  Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020. gada 6. augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/008 “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanu. Projekta mērķis…
  Statuss:
  Realizācijā esoši
    Projekta Nr. un nosaukums: "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Jēkabpils novada Aknīstes pilsētā un Asares pagastā", Līguma Nr. 9.3.1.1/18/I/013 Fonda nosaukums: Eiropas…
  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par…
  Noslēdzies projekts Nr. 18-05-A00702-000036 “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Bajāri posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā” ar kopējām izmaksām 164787.08 eiro pieņemšanu, no tā publiskais finansējums ir 145665.81 eiro. …
  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par…
  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par…
  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par…