Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 15.06.2020. 16:34

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 15.06.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/158 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Arņa Krievāna, dzim.05.06.1945., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 15.06.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/159 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Jevgenijas Frantkovskas, dzim.03.05.1952. nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.

Publicēts: 04.02.2020. 15:08

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14. un 16. daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumentu nosaukums: Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2020.gadam

Dokumentu izdošanas datums: 30.01.2020.; 03.02.2020.

Dokumentu numuri: Nr.20-121; 20-9621; 20-122; 20-129; 20-9620; 20-9622; 20-123; 20-124; 20-125; 20-126; 20-127; 20-128; 20-9619; 20-142; 20-120.

Nodokļu maksātāju vārds, uzvārds, dzimšanas dati:  Māris Caunītis, dzim.13.05.1973.; Sergejs Aleksejevs, dzim.26.07.1970.; Jeļena Cvetkova, dzim. 27.11.1971., Diāna Deksne, dzim. 02.05.1991.; Inese Rēķe, dzim. 10.01.1970.; Ilona Ausma Broka, dzim.18.03.1936.;.Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi; Volfgangs Leinbergs, dzim.21.02.1926.; Maiga Ozoliņa Leconte, dzim.04.05.1920.; Alla Pļavinska, dzim. 28.08.1964., Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.; Rita Poddorņikova, dzim. 11.07.1968.; Grigorijs Ščedrovs, dzim.1945.g.; Andrejs Zvidris, dzimšanas dati nav zināmi; Andrejs Belovs, dzim.29.01.1969.

Ar minētajiem dokumentiem nodokļa maksātāji var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 650 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

 

Publicēts: 24.01.2020. 10:37
Publicēts: 10.12.2019. 14:32

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu (triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu) un 26.panta 6.1 daļu (parāda summa nav lielāka par 15 EUR), ar 10.12.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.19 ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām: Nataša Augustovska, dzim.20.10.1963., Alla Ivanova, dzim.25.04.1967., Inita Koja, dzim.07.12.1951., Aleksandrs Kudrjavcevs, dzim.02.10.1963., Andris Litkins, 11.08.1978., Ilze Makare, dzim.30.05.1974., Jurijs Ozoliņš, dzim.09.09.1955., Baiba Ūbele, dzim.21.07.1982., Jurijs Zinčenko, dzim.26.02.1957.

Publicēts: 27.11.2019. 16:30

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 27.11.2019., Nr.4.1.5/19-1494

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Sandra Anita Gross, dzim.25.07.1962.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 17.12.2019.     

Ar minēto brīdinājumu Sandra Anita Gross var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

Lapas