Paziņojumi par NĪN

Publicēts: 23.09.2020. 16:12

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums : Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 23.09.2020., Nr.4.1.5/20-523

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati : Alla Dvir, dzimšanas datums 13.11.1959.

Labprātīgas nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņš : 13.10.2020.     

Ar minēto brīdinājumu Alla Dvir var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 652 07312,  kontaktpersona A.Svilpe.

Publicēts: 22.09.2020. 15:04

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu:

Dokumenta nosaukums: Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Dokumenta izdošanas datums, numurs: 21.09.2020., Nr.4.1.5/20-506

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati: Irita Čubreviča, dzim. 04.08.1975.

Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu Irita Čubreviča var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības iela 120, Jēkabpils. Kontaktālrunis 65207424, kontaktpersona S.Skrode.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar  22.09.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/196 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda AS “Latvijas Zoovetapgāde”, reģistrācijas Nr.400030220174.

Publicēts: 07.09.2020. 13:06

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar  04.03.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/62 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA KALNA BABRĀNI, reģistrācijas Nr.45404001909.

VPaziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ar  07.09.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/185 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda SIA SERHO 777, reģistrācijas Nr.40003392457.

Publicēts: 15.06.2020. 16:34

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 15.06.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/158 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Arņa Krievāna, dzim.05.06.1945., nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Atbilstoši likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Civillikuma 416.pantu, ar 15.06.2020. Jēkabpils pilsētas pašvaldības nodokļu administrācijas lēmumu Nr.4.1.5/159 ,,Par nokavēto nodokļu maksājumu dzēšanu” ir dzēsts Jevgenijas Frantkovskas, dzim.03.05.1952. nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma.

Publicēts: 04.02.2020. 15:08

Saskaņā ar likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14. un 16. daļu darām zināmu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumentu nosaukums: Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2020.gadam

Dokumentu izdošanas datums: 30.01.2020.; 03.02.2020.

Dokumentu numuri: Nr.20-121; 20-9621; 20-122; 20-129; 20-9620; 20-9622; 20-123; 20-124; 20-125; 20-126; 20-127; 20-128; 20-9619; 20-142; 20-120.

Nodokļu maksātāju vārds, uzvārds, dzimšanas dati:  Māris Caunītis, dzim.13.05.1973.; Sergejs Aleksejevs, dzim.26.07.1970.; Jeļena Cvetkova, dzim. 27.11.1971., Diāna Deksne, dzim. 02.05.1991.; Inese Rēķe, dzim. 10.01.1970.; Ilona Ausma Broka, dzim.18.03.1936.;.Johanns Gerts Leinbergs, dzimšanas dati nav zināmi; Volfgangs Leinbergs, dzim.21.02.1926.; Maiga Ozoliņa Leconte, dzim.04.05.1920.; Alla Pļavinska, dzim. 28.08.1964., Teodors Pļavinskis, dzim.10.08.1973.; Rita Poddorņikova, dzim. 11.07.1968.; Grigorijs Ščedrovs, dzim.1945.g.; Andrejs Zvidris, dzimšanas dati nav zināmi; Andrejs Belovs, dzim.29.01.1969.

Ar minētajiem dokumentiem nodokļa maksātāji var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Kontakttālrunis 650 07312, kontaktpersona A.Svilpe.

 

Lapas